Cyfrowy Polsat rozważa kolejną emisję obligacji

Cyfrowy Polsat zasygnalizował, że chciałby zwiększyć zadłużenie. Spółka poinformowała, że rozważa emisję obligacji.

Emisja obligacji o wartości nominalnej ok. 500 mln zł miałaby być przeprowadzona przed końcem III kwartału, o ile na rynku długu będą odpowiednie warunki.

Na emisję długu w ramach ustanowionego w końcu 2022 r. programu emisji obligacji zgodziła się rada nadzorcza spółki, a zarząd podjął uchwałę w sprawie zawarcia umów związanych z emisją.

Łączna wartość programu emisji obligacji to 4 mld zł. Mają to być papiery o terminie zapadalności nie krótszym niż pięć i nie dłuższym niż 10 lat. Dotychczas w ramach programu spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,67 mld zł. Pieniądze z emisji wykorzystano m.in. na odkupienie części obligacji wcześniejszych emisji o łącznej wartości nominalnej prawie 1,53 mld zł.