Cyfrowy Polsat wykupił najkosztowniejszą część zadłużenia

Grupa Cyfrowego Polsatu poinformowała o przedterminowym wykupie obligacji, wyemitowanych przez spółkę zależną Litenite. Operacja ta będzie kosztowała Cyfrowy Polsat 945 mln zł z uwzględnieniem 58 mln zł za przedwczesny wykup papierów dłużnych.

W 2016 r. przedstawiciele Cyfrowego Polsatu sygnalizowali chęć jak najszybszego wykupienie obligacji Litenite, jako najkosztowniejszej część zadłużenia, jakie ciąży na grupie. Jego koszt można szacować na ok. 9 proc. rocznie.

Jeszcze w ubiegłym roku grupa wykupiła mniejszą serię (jeszcze droższych) obligacji Litenite o wartości ok. 300 mln zł. W kwietniu br. zamierza wykupić także większą transzę. Po tej operacji grupie pozostanie zadłużenie zaciągnięte na mocy umów z instytucjami finansowymi w 2015 r.

Grupa Cyfrowego Polsatu kupiła większościowe udziały Litenite od swojego dominującego akcjonariusza Zygmunta Solorza-Żaka. Do Litenite należy Grupa Midas.