REKLAMA

Cyfrowy Polsat zakończył wyciskanie akcji Netii

Aktualizacja 12.08 15:19

Netia poinformowała dzisiaj o otrzymaniu formalnego wniosku Cyfrowego Polsatu w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Głównym punktem obrad ma być „podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji „Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”. NWZA zwołane zostało na 8 września br.

Jak podano niżej, wnioskujący o walne i decyzję o delistingu Cyfrowy Polsat dysponuje 99,999 proc. udziałów w akcjonariacie.

– ł.d.

---

Cyfrowy Polsat zakończył przymusowy wykup akcji Netii. Po tej transakcji nadal nie ma 100 proc. akcji operatora stacjonarnego.

W wyniku ogłoszonego w końcu lipca tzw. wyciskania Cyfrowy Polsat kupił 7 298 980 akcji Netii uprawniających do 2,18 proc. głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. Płacił za nie po 7 zł. Po tej transakcji kontroluje 99,999 proc. głosów na zgromadzeniu operatora stacjonarnego.

Kontrolowana pośrednio przez Zygmunta Solorza spółka ma akcje zwykłe uprawniające 99,998 proc. głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Netii oraz 2000 akcji imiennych uprawniających do 0,001 proc. głosów.

Poza kontrolą Cyfrowego Polsatu pozostaje 3977 akcji zwykłych na okaziciela, które nie zostały zdematerializowane w wymaganym prawem terminie, czyli do 1 marca 2021 r. Akcjonariusz zapowiada, że wystąpi do zarządu Netii o zarejestrowanie ich na rzecz Cyfrowego Polsatu.