REKLAMA

Cyfrowy Polsat źle ocenia projekt ustawy abonamentowej

Cyfrowy Polsat protestuje przeciwko projektowi nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, zgodnie z którym operatorzy płatnych platform TV mieliby przekazywać dane o swych klientach Poczcie Polskiej.

– Dotychczasowa niemoc instytucji zobowiązanych do poboru abonamentu ma zostać zastąpiona nakazem przekazania przez dystrybutorów płatnej telewizji danych osobowych swoich klientów Poczcie Polskiej SA. Uznajemy taką propozycję zmian legislacyjnych za niezgodną z zasadą konstytucyjnej równości obywateli wobec prawa, a ujawnienie chronionych danych osobowych klientów płatnej telewizji za naruszającą ich prawa konsumenckie i osobiste – pisze Cyfrowy Polsat w oświadczeniu.

Według firmy, osiągnięcie konsensusu rynkowego w sprawie przyjęcia rozwiązań nowej ustawy abonamentowe nie jest wcale trudne, pod warunkiem stosowania tych samych reguł wobec wszystkich obywateli, bez rozróżniania, czy są klientami sieci kablowych, platform satelitarnych, platform internetowych, czy też naziemnej telewizji cyfrowej.

Cyfrowy Polsat podkreśla jednocześnie, że od wielu lat wspiera ideę finansowania mediów publicznych z opłat abonamentowych uiszczanych przez wszystkie podmioty wymienione w obecnie obowiązującej ustawie o opłatach abonamentowych przy jednoczesnym wyeliminowaniu reklamy jako źródła przychodu mediów publicznych. Jedno w ocenie spółki projekt przedstawiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wspiera powszechności płacenia abonamentu, gdyż wprowadza rozwiązanie, które traktuje obywateli w sposób wybiórczy i ma dotyczyć tylko części społeczeństwa.