REKLAMA

Cyfryzacja KPRM wyłoni w konkursie 4 gminy, którym sfinasuje sieci z Funduszu Szerokopasmowego

Cyfryzacja KPRM ogłosiła, że rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy sieci dostępu do szybkiego internetu ze środków Funduszu Szerokopasmowego. W konkursie mogą wziąć udział samorządy. Czterech zwycięzców otrzyma do 5 mln zł na rozwój sieci szerokopasmowej w swojej gminie.

Konkurs ma charakter pilotażowy, a zwycięskie samorządy wybiorą przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, którym powierzą budowę sieci szerokopasmowej na swoim terenie. Jak zauważa Cyfryzacja KPRM, taki model finansowania inwestycji szerokopasmowych nie był jeszcze w Polsce realizowany i clem jest poznanie jego potencjał.

Procedura ubiegania się o wsparcie ma być maksymalnie uproszczona. Punkty przyznawane poszczególnym wnioskom zależeć będą m.in. od poziomu pokrycia gminy szybkimi sieciami szerokopasmowymi oraz od pomysłów gminy na wyzwolenie popytu na usługi szerokopasmowego dostępu do internetu, takie jak: digitalizacja do postaci elektronicznej istniejących informacji o gminnej infrastrukturze technicznej, kanałach technologicznych, a także planach inwestycyjnych, publicznych hotspotach, organizacji spotkań dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, dofinansowaniu zakupu sprzętu lub usług telekomunikacyjnych dla mieszkańców, systemach do sterowania ruchem/oświetleniem itp. 

Przykładowo od 0 do 100 punktów będzie można otrzymać w kryterium: przyrost poziomu penetracji budynkowej zasięgiem internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s w efekcie realizacji projektów szerokopasmowych dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w danej gminie – na podstawie danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Porównywane będzie stan na koniec 2019 r. a datą zakończenia projektu POPC.

Dofinansowanie zostanie udzielone wyłącznie czterem gminom, a jego wysokość to maksymalnie 5 mln zł, stanowiących do 80 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Budżet naboru to 20 mln zł.

Nabór wniosków będzie trwać od 27 maja do 27 czerwca 2022 r.