Czestnet wjedzie z miedzią do budynków częstochowskiej spółdzielni

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy  Czestnet do około 90 nieruchomości położonych w Częstochowie zarządzanych przez Częstochowską Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasza Praca”, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. 

Częstochowski ISP planował tam budowę światłowodowych przyłączy do budynków oraz instalacji telekomunikacyjnych w budynkach w technologii miedzianej (kable parowe symetryczne UTP co najmniej kat. 5).

W sprawie tej zwrócił się do spółdzielni w marcu 2019 r. Stony nie doszły do porozumienia i operator w kwietniu 2019 r. skierował sprawę do UKE. 

Spółdzielnia wyjaśniała UKE, że nie podpisała umowy z Czestnetem ze względu na brak woli do osiągnięcia kompromisu przez operatora. Jednocześnie wskazywała, że  Czestnet  jest prawnie powiązany z innym częstochowskim przedsiębiorcą telekomunikacyjnym Spidernetem, który już uzyskał dostęp do nieruchomości i budynków na podstawie wcześniejszych dwóch decyzji Prezesa UKE. Spółdzielnia  uznała więc, że ze względu na tożsamość technologiczną, instalacje Spidernet są możliwe do wykorzystania przez Czestnet i domagała się odmowy wydania decyzji o dostępie do nieruchomości i budynków oraz umorzenia postępowania, jako przedwczesnego. 

UKE w trakcie postępowania ustalił jednak, że w budynkach nie znajdują się instalacje telekomunikacyjne wykonane w technologii FTTB za pomocą kabli miedzianych. A pytał o to takie firmy, jak Orange, Multimedia, Arbelon czy T-Mobile.

Regulator ocenił więc, że Czestnet nie ma możliwości skorzystania z istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków, albowiem istniejące, nawet jeśli są przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, to nie odpowiadają jego zapotrzebowaniu ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

Zgodnie z projektem decyzji Czestnet jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków  w technologii światłowodowej,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach w technologii miedzianej za pomocą kabli parowych symetrycznych UTP co najmniej kat. 5,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych oraz miedzianych instalacji telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.