REKLAMA

Częstochowska sieć miejska mocno eksploatowana

Urząd Miasta Częstochowa konsekwentnie rozbudowuje swą sieć światłowodową, którą wykorzystuje m.in. do miejskiego monitoringu, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście.

W 2018 r. miejskie kamery ujawniły już prawie 1700 zdarzeń zakończonych w większości interwencją strażników miejskich. W całym poprzednim roku operatorzy ujawnili 2385 zdarzeń, podczas których interweniowała Straż Miejska i inne służby. W systemie jest już ponad 80 kamer, a wkrótce zaczną działać 4 kolejne.

Partnerem działu jest:

Rozwojowi monitoringu, nowoczesnych usług publicznych oraz szerszemu dostępowi do szybkiego internetu służy rozbudowa miejskiej sieci światłowodowej. Do stycznia 2014 r. miasto dysponowało siecią światłowodową o dł. ok. 25 km (włączone były do niej 24 obiekty) oraz siecią radiową (4 stacje bazowe dookólne). W kolejnych latach oddano do użytku miejską sieć światłowodową CzestNet, o długości 54,5 km, do której przyłączono 59 obiektów (w tym 34 szkoły) – inwestycja była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Potem rozbudowano jeszcze sieć miejską CzestNet (w ramach programu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – dofinansowanie ze środków UE) o 11,2 km sieci światłowodowej i włączono kolejne 23 obiekty szkolne.

Obecnie miasto dysponuje siecią światłowodową o długości ok. 105 km, do której włączonych jest: 145 obiektów (jednostek), 54 infokioski, 81 kamer monitorujących ulice oraz kamery monitorujące poziom wód w rzekach, 10 wskaźników jakości powietrza (pozostałe kilkanaście czujników z uwagi na lokalizację wykorzystują technologie GSM). Oprócz tego, 36 największych jednostek gminy korzysta z telefonii VoIP – powstał jednolity system komunikacji i zarządzania miejskimi jednostkami samorządowymi.

Miasto Częstochowa było też animatorem i liderem wybudowanej w 2015 r. wraz z 29 jednostkami samorządu terytorialnego z terenu trzech powiatów (częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego) Subregionalnej Sieci Światłowodowej „e-Region częstochowski”, o łącznej długości ok. 342 km, z 33 węzłami aktywnymi (zlokalizowane w budynkach gmin) oraz 126 pasywnymi punktami przyłączeniowymi zlokalizowanymi w studniach, średnio co 2 km – do udostępniania operatorom telekomunikacyjnym, która jest podstawą dla jednolitego systemu komunikacji oraz tworzy warunki do budowy „Cyfrowego Regionu”. Wybudowana infrastruktura umożliwia również rozwój działających na lokalnym rynku operatorów telekomunikacyjnych.