Czterech MNO w aukcji 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej formalnie poinformował o ofertach wstępnych, jakie otrzymał w ramach rozpoczętej w czerwcu aukcji pasma z zakresu 3400-3800 MHz. Zgodnie z wczorajszymi doniesieniami Parkietu, wszyscy czterej MNO złożyli oferty wstępne.

Do udziału w aukcji nie pretendują żadne inne podmioty, jako że warunki postępowania eliminują kogolwiek spoza grup kapitałowych działających w Polsce operatorów mobilnych. Wszyscy czterej MNO występują w aukcji bezpośredni tj. oferty wstępne złożyli (wedle, jak podaje UKE, kolejności chronologicznej wniosków):

  • P4 Sp. z o.o.,
  • Polkomtel Sp. z o.o.,
  • Orange Polska S.A.,
  • T-Mobile Polska S.A.

Teraz – to znaczy od wtorku 8 sierpnia, kiedy upłynął termin składania ofert wstępnych – UKE ma 21 dni na zakwalifikowanie wnioskodawców i weryfikację zgodności ich ofert z warunkami aukcji. Podmioty zakwalifikowane rozpoczną 24-dniową procedurę zapoznawania się z informatycznym systemem aukcyjnym i zasadami licytacji.