Czy bez unijnego kagańca Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa zyska dynamikę?

Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa, miejska spółka celowa, powołana w ramach projektu o nazwie „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec”, która  dzierżawi włókna światłowodowe miejskiej sieci wybudowanej ze wsparciem środków unijnych, nadal jest na minusie. Rok 2021 zamknęła stratą netto w wysokości 178,6 tys. zł. Była to strata trochę niższa niż w 2020, gdyż wówczas wyniosła 201,2 tys. zł.

Spółce spadają jednak systematycznie przychody z 95 tys. zł w 2019 r. do 75,4 tys. zł w 2020 r., by w 2021 r. wynieść 70,1 tys. zł.

Głównym źródłem przychodów spółki są wpływy z dzierżawy włókien światłowodowych. Poziom przychodów nie pokrywa wszystkich kosztów podstawowych funkcjonowania spółki. Zarząd miejskiej spółki podkreśla jednak, że przychody w pełni pokrywają koszty bezpośrednio związane ze świadczoną usługą dzierżawy włókien. Generowane nadwyżki z tej części działalności spółki częściowo pokrywają pozostałe koszty spółki.

Spółka na koniec 2021 roku wydzierżawiła łącznie 216,47 km włókien światłowodowych w ramach 25 relacji. Z usług dzierżawy włókien światłowodowych korzysta sześciu operatorów telekomunikacyjnych. To wzrost w stosunku do roku wcześniej, gdy dzierżawiła ona łącznie 148,12 km włókien światłowodowych w ramach 24 relacji.

Swe szanse miejska spółka z Zagłębia widzi w rozszerzenie zakresu działalności, co stała się bardziej możliwe po zakończeniu okresu trwałości projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec”, który to okres zakończył się w lutym 2021 r. Są więc szanse, że w 2022 r. będą tego efekty. 

Zarząd spółki zastrzega, że w przypadku braku pozyskania przez nią dodatkowych źródeł finansowania lub zwiększenie kosztów może powstać ryzyko utraty płynności finansowej w 2022 roku.