REKLAMA

Czy długie postępowanie w UKE nie uniemożliwi UPC konkurowania z Orange?

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska do nieruchomości i budynku na niej posadowionego położonego w Warszawie przy ul. Strzelców 1F, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Swój początek sprawa ma w listopadzie 2016 r., kiedy to kablówka zwrócił się do Robyg Osiedle Kameralne, będącego ówczesnym właścicielem nieruchomości, z wnioskiem o dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji we wznoszonym wówczas budynku. UPC planowało doprowadzić do niego przyłącze telekomunikacyjne, wykonać instalację telekomunikacyjnej oraz ewentualnie wykorzystać infrastrukturę telekomunikacyjną znajdującą się w budynku, będącą własnością dewelopera. Usługi operator chciał świadczyć w oparciu o technologię HFC.

Strony nie doszły do porozumienia i w końcu stycznia 2017 r. sprawa trafiła do UKE. W trakcie postępowania w budynku powstała Wspólnota Mieszkaniowa „Osiedle Kameralne IV” w Warszawie przy ul. Strzelców 1F, która stała się stroną w prowadzonej sprawie.

W trakcie postępowania prowadzonego przez UKE okazało się, że infrastruktura telekomunikacyjna w budynku została wybudowana i stanowi własność Orange Polska. Ten jednak położył tam tylko światłowodową instalację telekomunikacyjną i poinformował regulatora, że nic nie nie wie o innych typach instalacji znajdujących się w budynku.

UKE uznał więc, że budynek nie jest wyposażony w instalację telekomunikacyjną wykonaną przy użyciu kabla koncentrycznego, a są tamy kable światłowodowe Orange i kanalizacja telekomunikacyjna, która stanowi własność wspólnoty.

Na podstawie zebranych informacji UKE stwierdził, że UPC Polska nie ma możliwości skorzystania z istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynku, ponieważ nie jest to kabel koncentryczny.

Zgodnie z projektem decyzji UPC Polska jest uprawniona do:

  • wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej lub miedzianej,
  • wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w technologii miedzianej,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego oraz instalacji telekomunikacyjnej budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.