REKLAMA

Czy KRRIT może nakazać ściąganie abonamentu RTV także od właścicieli smartfonów?

Poczta Polska postanowiła przypomnieć, że każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązany do jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych. Zasada dotyczy wszystkich, z wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych z tego obowiązku, np. seniorów którzy ukończyli 75 lat. Od bieżącego roku opłata wzrosła. Użytkownicy radia muszą płacić 8,70 zł (zamiast 7,50 zł) miesięcznie, a radia i telewizji 27,30 zł (wcześniej 24,50 zł).

Sprawa uiszczania abonamentu RTV wzbudza jednak kontrowersje, na co zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Podkreśla on, że pomimo wielokrotnych zapowiedzi reformy abonamentu RTV wadliwie skonstruowany system nadal obowiązuje. Co więcej, nie ma też wyraźnych perspektyw na szybkie rozwiązanie związanych z tym problem. Do jego biura zaś  masowo wpływają skargi obywateli sprawach dotyczących uiszczania opłat abonamentowych. Dotyczą one zarówno kwestii systemowych, jak i konkretnych nieprawidłowości związanych z procedurą egzekwowania opłat abonamentowych przez Pocztę Polską.

Dlatego RPO skierował do premiera pismo, wskazując na konieczność systemowych działań naprawczych i kompleksowej zmiany przepisów dotyczących systemu opłat abonamentowych.

RPO zwraca uwagę, że problematyczne jest powiązanie obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej z domniemaniem używania odbiornika przez osoby, które posiadają odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny.

– Współcześnie oglądanie telewizji lub słuchanie radia możliwe jest nie tylko za pomocą takich odbiorników, lecz również za pomocą telefonów, tabletów czy komputerów. Obecna ustawa tego nie uwzględnia. Dlatego trudno uznać, że ustawowy obowiązek uiszczania opłat abonamentowych dotyczy „każdego” w rozumieniu art. 84 Konstytucji – pisze RPO.

Rzecznikowi odpowiedział minister kultury Piotr Gliński. Tłumaczy on, że  zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy o opłatach abonamentowych „odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu”. Ustawowa definicja jest więc nieprecyzyjna i pozostawia pewną swobodę interpretacyjną organom administracji publicznej, które stosują przepisy. W ocenia Piotra Glińskiego organem właściwym do interpretowania tej definicji wydaje się być Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Jan Kanthak, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w odpowiedzi do RPO zwraca zaś uwagę, że w przypadku braku opłat RTV  Poczta Polska  ma obowiązek działań w celu uregulowania zaległości, w tym przekazania zobowiązania do egzekucji. Działania takie są kierowane wobec wszystkich dłużników, bez względu na wiek, status oraz sytuację materialną.