REKLAMA

UKE: bezumowna instalacja TPnets na Piotrkowskiej

Spółka TPnets.com, ISP z Łodzi, którą zarządza Piotr Marciniak, były prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, nie zgadza się z projektem decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznejw którym regulator odmawia  operatorowi ustalenia warunków dostępu do budynku w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115/119, w którym posiada on światłowodową instalację telekomunikacyjną i świadczy na niej usługi mieszkańcom.

W sprawie tej TPnets.com toczy spór ze wspólnotą i administratorem budynku, spółką Domena Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami. Operator liczył na wsparcie UKE w tej sprawie.

Partnerem działu jest:

A problem pojawił się we wrześniu 2020 r., gdy operator po stwierdzeniu awarii swojej sieci (infrastruktura została w części zdewastowana przez nieznanego sprawcę), skontaktował się z administratora nieruchomości, a ten odmówił mu dostępu do  budynki i zalecił mu podjęcie  negocjacji w sprawie zawarcia umowy (zarzucił łódzkiemu ISP bezumowną eksploatację sieci w budynku) o dostępie do budynku, bo takiej nie miał. TPnets.com swą inwestycję ustalała bowiem z wcześniejszym administratorem Spółdzielnią Mieszkaniową Śródmieście.

Operatorowi nie udało się porozumieć z nowym administratorem i wspólnotą, i w listopadzie 2020 r. skierował sprawę do UKE.

Regulator na podstawie zgromadzonego materiału ocenił jednak, że TPnets.com wykonał światłowodową instalację telekomunikacyjną w budynku nie mając tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na ten cel oraz bez wiedzy wspólnoty.

Operator przedłożył wprawdzie dokument z 8 stycznia 2001 r., w którym spółdzielnia wyraziła zgodę na realizację lokatorskiej sieci komputerowej  Piotrowi Marciniakowi. UKE zwrócił jednak uwagę, że nie dotyczy on zgody na modernizację sieci do technologii światłowodowej, co miało miejsce wiele lat potem. Ta bowiem została zmodernizowana w latach 2012-2015 do standardu GPON w oparciu o dotację otrzymaną z unijnego programu 8.4 POIG w ramach projektu „Next Generation Network (NGN) - budowa sieci optycznej GPON FTTH w Łodzi i Zgierzu”.

Zdaniem UKE, twierdzenie operatora, że światłowodowa instalacja telekomunikacyjna znajdująca się na nieruchomości została wybudowana za wiedzą i zgodą udostępniającego, nie znajduje oparcia w zgromadzonym materiale dowodowym. Zgoda spółdzielni potwierdzona w piśmie z dnia 24 kwietnia 2013 r. dotyczyła bowiem tylko wykonania przyłącza. TPnets.com nie przedstawił żadnego dokumentu, w którym spółdzielnia lub wspólnota  potwierdzają zgodę lub wiedzę o wybudowaniu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej.

Operator bronił się, że: „…działając jako operator sieci telekomunikacyjnej funkcjonującej w zasobach spółdzielni od 2000 r., a w omawianym budynku od 2005 r., działał w dobrej wierze.”. Wskazywał również, że corocznie zasoby jego sieci szerokopasmowej raportowane są do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej i zgodnie z przesłanym już za rok 2020 raportem, w budynku są aktywni abonenci. 

UKE ocenił, że oświadczenia ISP wskazują, że rzeczywiście posiada on w budynku światłowodową instalację telekomunikacyjną, jednak nie stanowią dowodu, że została ona wykonana za wiedzą lub wolą wspólnoty, oraz że operator wykonał instalację mając tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na ten cel.

Spółdzielnia (poprzedni zarządca) natomiast odpowiedziała UKE, że wyraziła zgodę na wykonanie przyłącza w dniu 24 kwietnia 2013 r., załączając kopię tej zgody. Nie odniosła się jednak do kwestii podstawy prawnej wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

– Bezsporny pozostaje więc fakt, że spółdzielnia nie miała prawa do zawarcia umowy jako udostępniający, gdyż w dniu jej zawarcia nie sprawowała już zarządu nieruchomością – zawyrokował  UKE.

Piotr Marciniak, prezes TPnets.com w stanowisku konsultacyjnym przekonuje, że jest inaczej. Wspólnota Mieszkaniowa Piotrkowska 115/119 miała bowiem powstać dopiero 30 lipca 2014 r. kiedy operator już zrealizował inwestycje na podstawie ustaleń ze spółdzielnią. Wskazuje też, że sieć dostępowa w budynku została wybudowana już w 2005 r. na co zgodę wyraziła spółdzielnia bez ograniczeń w zakresie technologii i możliwości modernizacji sieci.  

Stanowisko w konsultacjach przedstawiła też wspólnota mieszkaniowa. Zwraca się w nim do UKE, by nałożył na operatora obowiązek inwentaryzacji jego  sieci w budynku z podziałem na technologię tradycyjną i światłowodową. Operator bowiem odmawia podania informacji wspólnocie, ilu ma abonentów w budynku. Wspólnota chciałaby też wiedzieć, jakie urządzenia są zainstalowane w budynku, który jest jej własnością.  

Oprócz TPnets.com usługi światłowodowe w budynku przy Piotrkowskiej świadczy Orange, a sieć ma też Toya