REKLAMA

Czyżby ożywienie w polskiej telekomunikacji?

O 2,6 proc. wzrosła w I kwartale bieżącego roku wartość usług telekomunikacyjnych sprzedanych w naszym kraju - wynika z ostatniego raportu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Według GUS rok temu branża zanotowała spadek.

Wyników obu tych kwartałów nie da się porównać, ponieważ dla I kwartału 2013 r. GUS podaje wskaźnik - spadek o 1,4 proc. - dla całego sektora "Łączność", a więc rozpatrywanego z usługami pocztowymi i kurierskimi. Co ciekawe, w analogicznej statystyce (Poland Quarterly Statistics) sporządzonej za okres styczeń - wrzesień 2013 r. GUS także stwierdza narastający wzrost sprzedaży usług w branży telekomunikacyjnej - o 4,2 proc. Według tych danych spadkowy dla telekomów miał być tylko I kwartał 2013 r. Nie wiadomo, jak dokładnie wyglądał cały rok 2013 ponieważ w ostatnim biuletynie (4/2013) znowu brak szczegółowych danych dla segmentu telekomunikacyjnego (cała "Łączność" wzrosła o 2 proc.)

Dla GUS branża telekomunikacyjna, to przedsiębiorstwa, które świadczą usługi w obszarze PKD 61. W kwartalnych statystykach nie są uwzględniane przedsiębiorstwa poniżej dziewięć zatrudnionych.

W I kwartale 2014 r. statystyki GUS wskazują także na wzrost zatrudnienia (181 tys. - wzrost o 2,8 proc. kwartał do kwartału) i wynagrodzeń (6,986 tys. zł - wzrost o 4,5 proc. kwartał do kwartału) w segmencie "Informacja i komunikacja", do której należą obok firm telekomunikacyjnych oraz pocztowo-kurierskich firmy informatyczne.

Chociaż spójność danych prezentowanych przez GUS może budzić wątpliwości, to dobre na pozór wyniki segmentu telekomunikacyjnego w I kwartale pozostają w sprzeczności z tym, co o kondycji branży powszechnie się sądzi (i co można wyczytać w sprawozdaniach operatorów). GUS, bez niespodzianki, po I kwartale 2014 r. raportuje wzrost liczby aktywnych kart SIM - 56,7 mln - z czego 26,08 (44 proc.) działa w telefonach na kartę, oraz raportuje spadek o 1,2 proc. (5,8 mln) liczby stacjonarnych linii telefonicznych. Przynajmniej tutaj dane statystyczne można zweryfikować z innymi źródłami i stwierdzić ich prawdziwość.