Data Center 2 Beyond.pl z unijnym certyfikatem EN 50600

Spółka Beyond.pl poinformowała, że po pomyślnym zakończeniu audytu wszystkich komór serwerowych w Data Center 2 uzyskało ono certyfikat EN 50600, potwierdzający zgodność z europejską normą dotyczącą ciągłości usług i efektywności energetycznej.

W ramach audytu zweryfikowano m.in. redundancję systemu zasilania, chłodzenia i łączności. Analizie poddano także odporność centrum danych na czynniki zewnętrzne, takie jak pożary czy powódź. Przeprowadzono również pomiary parametrów konstrukcji budynku oraz efektywności energetycznej. Każdy z obszarów otrzymał najwyższą możliwą ocenę.

Data Center 2, zlokalizowane w połowie drogi między Warszawą a Berlinem, jest jedynym centrum danych w Unii Europejskiej spełniającym wymagania certyfikacji ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4 oraz normy EN 50600 Klasy 4, podkreśla spółka w komunikacie. Te certyfikacje potwierdzają najwyższe standardy bezpieczeństwa data center w zakresie m.in. projektowania, mechaniki, zasilania i telekomunikacji.

EN 50600 jest oficjalnym standardem wspólnoty europejskiej, którego normy określają kluczowe obszary związane z architekturą, funkcjonowaniem i eksploatacją centrum przetwarzania danych. Norma kładzie nacisk na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, dostępności infrastruktury i efektywności energetycznej. Standard został przyjęty przez Komisję Europejską, a następnie ratyfikowany przez kraje członkowskie UE, w tym przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2014 roku.

Spółka Beyond.pl przypomina, że certyfikat EN 50600 ma szczególne znaczenie dla sektorów regulowanych, takich jak branża finansowa, ubezpieczeniowa czy ochrona zdrowia. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaleca, aby centra przetwarzania danych i dostawcy chmury obliczeniowej zajmujący się utrzymaniem infrastruktury IT klientów z branż regulowanych spełniali wymagania normy EN 50600 na poziomie minimum klasy 3. Od lutego 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Cyfryzacji „Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa”, poziom 3 jest też najniższym możliwym dla dostawców realizujących przetwarzanie danych dla administracji publicznej i sektora prywatnego.

 

 
(źr. Beyond.pl)