REKLAMA

De Tijd : belgijska aukcja 5G najwcześniej w czerwcu 2022 r.

W drugim kwartale przyszłego roku zostaną zlicytowane prawa do widma wykorzystywanego w sieciach 5G. Nie osiągnięto jeszcze porozumienia w sprawie podziału wpływów z aukcji. Nie padło też ostatnie słowo o ewentualnym pojawieniu się na belgijskim rynku czwartego gracza komórkowego – informuje flamandzki dziennik gospodarczy „De Tijd”.

Jak donosi gazeta, w czwartek federalna rada ministrów utorowała drogę do licytacji częstotliwości 5G w Belgii. Za przygotowanie aukcji odpowiadać będą minister telekomunikacji Petra De Sutter oraz Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), regulator rynku telekomunikacyjnego. Aukcja prawdopodobnie rozpocznie się pod koniec II kwartału 2022 r.

Według dziennika, rząd federalny i kraje związkowe nie osiągnęły jeszcze porozumienia w sprawie podziału wpływów z aukcji. Podział powinien być znany do końca marca, kiedy to operatorzy będą składać oferty. Dziennik zaznacza, że nawet jeśli nie będzie porozumienia, to aukcja może się odbyć. Wpływy będą zdeponowane na specjalnym koncie.
„De Tijd” przypomina, że wpływy z aukcji częstotliwości 4G z 2013 r. zostały wypłacone dopiero w tym roku, a porozumienie w sprawie ich podziału osiągnięto w 2018 r.

Otwarta pozostaje sprawa pojawienia się czwartego gracza. Poprzedni rząd w styczniu wstępnie zarezerwował dla niego częstotliwości. Po konsultacjach z rządami regionalnymi zdecydowano się przeprowadzić dodatkowe analizy dotyczące potencjalnego wpływu pojawienia się nowego operatora na rynek. W ocenie poprzedniego rządu czwarty gracz zwiększyłby konkurencję. Nowy rząd chciał dowiedzieć się, jaki może być potencjalny wpływ nowego operatora na ceny, inwestycje i zatrudnienie w branży.

Zgodnie z zaakceptowanymi przez rząd federalny zasadami, dla czwartego gracza zarezerwowano część pasma, ale może on nabyć tylko jego część i świadczyć usługi tylko na rynku biznesowym.

Nim dojdzie do formalnego ogłoszenia aukcji odbędą się przewidziane prawem konsultacje. Zostaną ogłoszone w listopadzie.

- Pakiet dokumentów związanych z aukcję 5G jest na ostatniej prostej – ocenia minister Petra De Sutter.

Przypomnijmy, że pierwotnie aukcja planowana była na 2019 r. Jesienią ub.r. minister Petra De Sutter widziała możliwość jej przeprowadzenia „najwcześniej za rok”. W międzyczasie BIPT zdecydował się na tymczasowe przydzielenie operatorom zasobów częstotliwości z zakresu 3,6 GHz.

Belgijski rząd federalny zatwierdził też pakiet aktów prawnych, który pozwoli ASTRID, belgijskiemu operatorowi łączności specjalnej, przejść z TETRA na 5G.