De Tijd: Proximus atakuje światłowodowy sojusz Telenet-Fluvius

Proximus wniósł do Rady Stanu, która w Belgii zajmuje się jurysdykcją administracyjną, dziesięć postępowań przeciwko planowanemu stworzenie przez swego rywala Telenet i operatora infrastruktury sieciowej użyteczności publicznej Fluvius wspólnej spółki światłowodowej – informuje belgijski dziennik „De Tijd”.

Zgłoszone przez Proximus postępowanie dotyczą domniemanych niezgodności z prawem związanych z zamówieniami publicznymi i regulacjami na poziomie administracyjnym Unii Europejskiej i prawa flamandzkiego. Dotyczą spółek Fluviusa i m.in. zmian w ich statutach, które umożliwiają rozpoczęcie współpracy z Telnetem.

Jak ocenia gazeta, podjęcie decyzji przez belgijską Radę Stanu może zająć lata, a do tego czasu Telenet i Fluvius prawdopodobnie już oficjalnie zawrą spółkę. Wnioskiem o utworzenie wspólnej spółki i roboczej nazwie NetCo zajmuje się aktualnie Komisja Europejska.

Według „De Tijd”, Proximus nie zamierza zablokować ogłoszonego w lecie ub.r. stworzenia NetCo, bo gdyby chciał to zrobić złożyłby wnioski o zawieszenie transakcji lub poprosił o zastosowanie przez sąd środków tymczasowych.

Zgodnie z założeniami właścicieli Telenet i Fluvius wniosą do NetCo aktywa związane z infrastrukturą sieci telekomunikacyjnej będące obecnie własnością Telenetu i stowarzyszeń międzygminnych. Nowa spółka będzie obsługiwać i dalej rozwijać mieszaną sieć hybrydową wykorzystującą światłowody, sieć HFC oraz FTTP na terenach obecnego zasięgu geograficznego Telenet i Fluvius. NetCo będzie oferować otwartą sieć oraz zapewni zainteresowanym detalicznym operatorom telekomunikacyjnym będącym osobami trzecimi dostęp hurtowy na niedyskryminacyjnych warunkach.