Dell’Oro: Utrzymuje się trend spadkowy na rynku MCN

Rynek mobilnych sieci rdzeniowych (MCN - Mobile Core Network) w pierwszym kwartale 2024 roku odnotował 10-proc. spadek w związku z niekorzystnymi warunkami gospodarczymi, które panowały na rynku, czytamy w kwartalnym raporcie Dell’Oro Group Mobile Core Network & Multi-Access Edge Computing Quarterly Report. Tempo wzrostu rynku sieci 5G MCN w I kw. 2024 r. nadal wyhamowywało.

Średnia krocząca z czterech kwartałów wykazywała groźny trend spadkowy przez trzy kwartały, w miarę jak niekorzystne czynniki gospodarcze przejmowały kontrolę nad rynkiem, który w I kwartale 2024 r. osiągnął poziom ujemny pod względem stopy wzrostu rok do roku. Sugeruje to, że trajektoria spadkowa będzie trwała jeszcze co najmniej jeden kwartał po tym, jak szczyt rynkowy z I kwartału 2023 r. spadnie ze średniej kroczącej z czterech kwartałów. Ponadto rynek sieci 5G MCN, analizowany na podstawie średniej kroczącej z czterech kwartałów, obecnie spowalnia przez pięć kwartałów z rzędu – stwierdził Dave Bolan, dyrektor ds. badań w Dell’Oro Group.

Inflacja wpłynęła na zdolność niektórych MNO do pozyskiwania kapitału, a także na abonentów, jeśli chodzi o możliwości kupowaniatelefonów obsługujących standard 5G. Wielu MNO obniżyło swoje plany inwestycyjne (CAPEX) i ogłosiło, że ma mniej niż oczekiwano abonentów 5G, co ogranicza plany rozwojowe operatorów sieci komórkowych. W rezultacie obniżamy nasze oczekiwania na rok 2024 z dodatniej dynamiki wzrostu na ujemną – kontynuował Bolan.

Według stanu na I kw. 2024 r., 51 MNO wdrożyło komercyjnie sieci eMBB 5G SA.

Według szacunków analityków Dell’Oro uwzględniających tendencje w zakresie średniej kroczącej z czterech kwartałów, regiony EMEA oraz Karaibów i Ameryki Łacińskiej (CALA) wykazują tendencję ujemną pod względem dynamiki wzrostu przychodów rok do roku. W Ameryce Północnej również panuje tendencja ujemna, podczas gdy w regionie Azji i Pacyfiku, w tym w Chinach, od I kwartału 2024 r. panuje pozytywny trend.

Według Dell’Oro, na podstawie trendu dotyczącego średniej kroczącej z czterech kwartałów, można stwierdzić, że udziały czterech największych dostawców pozostały stabilne w okresie od IV kw. 2023 r. do I kw. 2024 r.