Dell’Oro: wartość rynku sieciowego sięgnie 250 mld dol. do 2023 r.

Łączne przychody dostawców z produktów i usług sieciowych wyniosą od 200 do 250 mld dolarów w ciągu następnych pięciu lat, co odzwierciedla duże możliwości rozwoju zarówno usług dołączanych do produktów, jak i usług niepowiązanych z wyposażeniem sieciowym, szacują analitycy Dell'Oro Group w swoim raporcie „Network Equipment Services Report”. Huawei miał największe udziały (ponad 30 proc.) w tym rynku w 2018 r.

Jesteśmy przekonani, że złożoność sieci znacznie wzrośnie w przyszłości, ponieważ usługodawcy dążą do włączenia SDN/NFV i dostarczania nowych produktów związanych z IoT i 5G. W związku z tym uważamy, że software’owy komponent sieci i liczba usług będą się zwiększać w przyszłości – powiedział Stefan Pongratz, dyrektor w grupie Dell'Oro.

Sprzęt sieciowy uwzględniany w raporcie obejmuje: dostęp szerokopasmowy, radiolinie, transport optyczny, sieci dostępu radiowego, routery i bezprzewodowe pakietowe sieci szkieletowe. Ma on wspierać tradycyjne mobilne szerokopasmowe aplikacje telekomunikacyjne a także projekty IoT, bezpieczeństwo publiczne i smart city.

Czołowi czterej dostawcy mają ponad 80 proc. rynku. Huawei miał najwyższy udział w rynku od 2016 r. W latach 2013-2017 udział Huawei w rynku usług sieciowych poprawił się o ponad 70 proc.

Dell’Oro przewiduje, że usługi profesjonalne, takie jak konsulting, będą rosły w najszybszym tempie w okresie prognozy, jednak wdrażanie sieci pozostanie największym segmentem.