REKLAMA

Deweloper w Ożarowie Mazowieckim musi udostępnić instalację Netfali

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Netfala, ISP z Ożarowa Mazowieckiego do nieruchomości i dwóch budynków wznoszonych w ramach inwestycji Miasteczko Ożarów przez spółkę HB Development. Mazowiecki ISP chciałby tam świadczyć usługi telekomunikacyjne przy wykorzystaniu istniejących instalacji należących do dewelopera.

Operator zwrócił się w tej sprawie do HB Development w czerwcu 2019 r. , ale ten nie był skłonny do zawarcia z nim umowy. W tej sytuacji w sierpniu 2019 r. skierował odpowiedni wniosek do UKE. ISP wskazał w nim, że stara się o doprowadzenie własnych przyłączy światłowodowych do nieruchomości i budynków oraz chce mieć możliwości ich późniejszej eksploatacji i konserwacji, a także wykorzystania punktów styku, Wnioskował też o zapewnieniu mu możliwości wykorzystania istniejących instalacji wewnątrzbudynkowych dewelopera, od punktu styku do zakończeń w lokalach, oraz dostępu do nieruchomości gruntowej i budynków.

Regulator uznał racje Netfali stwierdzając, że budynki zostały wyposażone w elementy infrastruktury telekomunikacyjnej i każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny może świadczyć usługi telekomunikacyjne na rzecz abonentów przy ich wykorzystaniu.

Zgodnie więc z projektem decyzji Netfala jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. korzystania z punktów styku w budynkach,
  3. wykorzystywania istniejących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy telekomunikacyjnych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach.