DG Net w pierwszym kwartale 2022 r. zwiększyła przychody o prawie 25 proc.

Spółka DG Net, ISP z Dąbrowy Górniczej, w I kwartale 2022 r wypracowała przychody w wysokości 3,16 mln zł. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej oznacza to wzrost o niemal 24 proc. Operator w pierwszych trzech miesiącach tego roku wypracował zysk z działalności operacyjnej na poziomie 97,9 tys. zł wobec straty na poziomie 101,3 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego.

DG Net odnotowała wynik EBITDA na poziomie 374,3 tys. zł. Z kolei zysk netto wyniósł 89,2 tys. zł (wobec straty netto na poziomie 116,8 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Operator podaje, że I kwartale tego roku pozyskał 347 nowych klientów indywidualnych oraz 42 nowych klientów biznesowych oraz dokonał podłączenia 165 nowych sklepów Żabka.

W I kwartale 2022 roku DG Net prowadziła również działania związane z rozbudową posiadanej przez spółkę infrastruktury – w szczególności rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w Dąbrowie Górniczej. ISP z Zagłębia podłączył do sieci także 40 nowych budynków deweloperskich (138 HP), a także wybudował 7,7 km nowej infrastruktury dostępowej oraz 9,4 km nowej infrastruktury szkieletowej.