REKLAMA

DG-Net zwiększa przychody i poprawia wyniki finansowe

Spółka DG-Net, ISP z Dąbrowy Górniczej, wygenerował w II kwartale tego roku przychody na poziomie 3,3 mln zł (+22,9 proc. rok do roku), zysk EBITDA na poziomie 981,6 tys. zł (ponad trzykrotny wzrost rdr) oraz zysk netto w wysokości 554,2 tys. zł (wynik o niemal 600 tys. zł lepszy rdr).

W całym półroczu tego roku w ujęciu narastającym DG-Net wypracował przychody w wysokości 6,5 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano wzrost o 25 proc. 

Operator za pierwszą połowę 2022 roku wykazał zysk z działalności operacyjnej na poziomie 818 tys. zł. Jest to wynik o 954 tys. zł lepszy od odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto sięgnął  w tym okresie 643 tys. zł, wobec straty netto na poziomie -161 tys. zł rok wcześniej. Jednocześnie zarząd ISP podkreśla, że spółka wykreowała dodatni wynik EBITDA na poziomie 1 356 tys. zł.

DG-Net zwraca uwagę, że wypracowany wynik jest efektem realizacji długofalowej inwestycji związanej z projektem „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniającej szerokopasmowy dostęp do szybkiego internetu. Operator ma podpisaną umowę z Tauron Obsługa Klienta.

W drugim kwartale tego roku operator pozyskał 356 nowych klientów indywidualnych oraz 40 nowych klientów biznesowych. Udało mu się również dokonać 142 nowych podłączeń sklepów Żabka.

W całym półroczu DG-Net prowadził też działania związane z rozbudową posiadanej przez spółkę infrastruktury – m.in.  wzmożone prace związane z rozbudową infrastruktury teletechnicznej w Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Siewierzu, Mitrędze oraz Mierzęcicach. ISP zrealizował również 26 nowych podłączeń budynków deweloperskich (230 HP) oraz wybudował 13 km nowej infrastruktury dostępowej oraz 3,5 km nowej infrastruktury szkieletowej, tym samym zostało objęte zasięgiem 570 HP.