REKLAMA

DGP: Będą spory o 5G i cyberbezpieczeństwo

– W niedługim czasie spodziewamy się ogłoszenia przez Prezesa UKE aukcji mającej wyłonić podmioty, dla których zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości przeznaczonych do korzystania z technologii 5G. (…) Z doniesień prasowych wynika, że nawet ogłoszenie o wyborze doradcy prawnego wzbudziło pewne kontrowersje. Można się spodziewać, że każde zdarzenie budzące niezadowolenie będzie kwestionowane przez zainteresowanych, jako że w grę wchodzą bardzo duże kwoty potencjalnych przychodów – piszą dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej prawnicy kancelarii Wierzbowski i Partnerzy.

Autorzy wskazują, że (ich zdaniem) już projekt decyzji rezerwacyjnych powinna poprzedzić opinia Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa.

Ich tekst stanowi w istocie analizę możliwości prawnego „torpedowania” postępowania aukcyjnego, w przypadku, gdy projekty decyzji rezerwacyjnych zawierałyby kontrowersyjne warunki ochrony cyberbezpieczeństwa sieciowego. Projekty decyzji mogą zakwestionować zarówno uczestnicy postępowania, jak i inne zainteresowane podmioty czyli np. dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego.

Tylko uczestnicy postępowania natomiast mogą odwoływać się w trybie Prawa telekomunikacyjnego od decyzji administracyjnych o przydziale częstotliwości. Podmioty nie będące adresatami decyzji mogą szukać drogi odwoławczej „w oparciu o przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które dają możliwość wniesienia skargi na inne (niż decyzje i postanowienia) akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa”.

Taki tryb odwoławczy zaś daje im możliwość złożenia skargi i ewentualnego wstrzymania postępowania jeszcze przed ogłoszeniem wyników aukcji.

Więcej w: Będą spory o 5G i cyberbezpieczeństwo (dostęp płatny)