DGP: MSW z wątpliwościami o rozliczenia #polskiego5G

Kolejne ministerstwa zgłaszają swoje uwagi do ostatniej wersji projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wątpliwości ma m.in. resort spraw wewnętrznych i administracji – pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna.

Otóż zwraca on uwagę na sieć powiązań właścicielskich i operacyjnych pomiędzy operatorem sieci strategicznego bezpieczeństwa (OSSB) oraz spółką #polskie5G. OSSB ma być udziałowcem publicznego operatora 5G, a ten ma sprzedawać na jego rzecz usługi, a potem na rzecz uprawnionych (zobowiązanych?) podmiotów publicznych. Zdaniem MSWiA, „wymaga to dogłębnej analizy”, ponieważ może budzić wątpliwości co do rzetelności realizacji finansów publicznych.

Chociaż projekt nowelizacji budzi także wiele obaw i wątpliwości po stronie sektora komercyjnego, to procedowanie tego aktu wstrzymują głównie właśnie tarcia międzyresortowe.

Więcej w: KSC także z zastrzeżeniami resortów (dostęp płatny)