REKLAMA

DGP: Największe telekomy dopuszczone do stołu

W postępowaniu dotyczącym ryzykownych dostawców sprzętu sieciowego będą mogli uczestniczyć operatorzy – dowiedział się DGP. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez DGP wynika, że taka zmiana zostanie wprowadzona do przepisów regulujących postępowanie w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka (HRV) zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC).

Zabiegała o to branża telekomunikacyjna podczas konsultacji najnowszej wersji projektu, którą w październiku zaprezentowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (po rekonstrukcji rządu przejęła kompetencje resortu cyfryzacji). Jak się dowiedział DGP, postępowanie w sprawie HRV zostanie otwarte na największe telekomy.

Niedopuszczenie telekomów do postępowania ws. HRV stwarza „bardzo duże ryzyka w kontekście ograniczania sprawiedliwości proceduralnej podmiotów rynku”, argumentowała Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Organizacje branżowe proponowały ponadto otworzenie procedury w sprawie ryzykownych dostawców na „stronę społeczną”. Ten postulat według informacji DGP nie zostanie jednak spełniony.

Z nieoficjalnych informacji DGP wynika ponadto, że w projekcie zostanie też wprowadzona zmiana dotycząca sporządzania opinii Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa. Pojawi się w niej mianowicie stały element analizy wykonywanej przez właściwy CSIRT (krajowy zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego), co obecnie jest fakultatywne. Taki postulat zgłaszała Konfederacja Lewiatan.

Projekt nowelizacji czeka obecnie, aż zajmie się nim Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Na przyjęcie ostatecznej wersji KSC przez Radę Ministrów czeka z kolei Urząd Komunikacji Elektronicznej, który szykuje się do ogłoszenia aukcji pasma C.

Więcej w: Największe telekomy dopuszczone do stołu (dostęp płatny)