REKLAMA

Dlaczego 5G potrzebuje edge computingu?

Wielodostępowe przetwarzanie brzegowe MEC (ang. Multi-Access Edge Computing) wspomagające 5G, to dla operatorów telekomunikacyjnych m.in. obietnica uwolnienia możliwości stworzonych przez Internet Rzeczy (IoT). Co istotne, MEC umożliwia tworzenie zwirtualizowanego środowiska przetwarzania w sieci dostępowej – blisko abonentów i urządzeń mobilnych. Te elementy decydują o tym, że edge computing staje się kluczowym elementem każdej strategii 5G i IoT, otwierając przed dostawcami usług komunikacyjnych nowe możliwości biznesowe. A to jeszcze nie wszystkie korzyści, jakie wnosi przetwarzanie na brzegu sieci.

(źr. Accenture Consulting)

Pojęcia „przetwarzania brzegowego” (ang. edge computing) lub „chmury brzegowej” (ang. edge cloud) opisują wykorzystanie brzegu sieci (mocy obliczeniowej blisko użytkownika) do przetwarzania danych, a także jeden dodatkowy aspekt. Ze względu na mobilność urządzeń użytkowników końcowych ewentualna chmura brzegowa musi być również mobilna, a dokładniej mówiąc: zwinna/elastyczna (ang. agile). Oznacza to, że aplikacja lub usługa działająca w chmurze brzegowej musi mieć zdolność migracji bez widocznych zakłóceń w działaniu zauważalnych przez użytkownika. Ponieważ do chmury mobilnej można uzyskać dostęp za pośrednictwem różnych punktów końcowych, taki model przetwarzania jest określany jako mobilne przetwarzanie brzegowe (ang. Mobile Edge Computing) lub wielodostępowe przetwarzanie brzegowe (MEC, ang. Multi-Access Edge Computing).

Edge computing  podstawy

Edge computing w telekomunikacji, jak wspomniano, określany też jako MEC, zapewnia zasoby wykonawcze (obliczeniowe i magazynowe) dla aplikacji poprzez sieć znajdującą się blisko użytkowników końcowych, zazwyczaj na granicach sieci operatora.

Przetwarzanie brzegowe mogą również wdrażać przedsiębiorstwa, na przykład wewnątrz budynków fabrycznych, może być wdrażane w domach i pojazdach (w tym pociągach, samolotach i samochodach prywatnych). Infrastruktura brzegowa może być zarządzana lub hostowana przez dostawców usług komunikacyjnych lub dostawców innego rodzaju usług teleinformatycznych. Niektóre zastosowania wymagają wdrożenia różnych aplikacji w różnych lokalizacjach. W takich scenariuszach przydatna okazuje się rozproszona chmura, którą można postrzegać jako środowisko wykonawcze dla aplikacji w wielu lokalizacjach, w tym łączności zarządzanej jako jedno rozwiązanie.

Kluczowe znaczenie MEC dla 5G

Technologia 5G zmniejsza opóźnienia w sieci między terminalem a stacją bazową, ale nie udrażnia już transmisji na odcinku do centrum danych, co może być problematyczne w przypadku wrażliwych na to aplikacji – podkreślają eksperci. Trzeba mieć na uwadze, że czas przesyłania danych do i ze stacji bazowej wynosi (w dobrych warunkach) od 12 do 15 milisekund w sieci 4G. Natomiast, w przypadku 5G dostawcy reklamują poziomy opóźnień wynoszące zaledwie 2 do 3 milisekund, lecz podróż do i z odległego centrum danych może nadal trwać od 100 do 500 milisekund lub dłużej. Wdrażanie edge computing w sieciach 5G minimalizuje efekt fizycznej odległości. To sprawia, że przetwarzanie brzegowe ma kluczowe znaczenie dla wdrażania sieci 5G i nowych usług MEC.

(źr. Ericsson)