REKLAMA

Długoterminowe prognozy dla prywatnych sieci komórkowych optymistyczne

Pomimo trudnego 2022 roku, długoterminowa prognoza dla prywatnych sieci komórkowych w domenie korporacyjnej pozostaje pozytywna. Analitycy Abi Research w raporcie Private Cellular Network Forecasts przewidują, że możliwości uzyskania przychodów w segmencie prywatnych sieci komórkowych wzrosną z poziomu prawie 7 mld dolarów w 2023 r. do ponad 96 mld dol. do 2030 r., przy czym usługi integracyjne odpowiadają za prawie 50 proc. tych przychodów.

Rynek będą napędzać wdrożenia sieci 4G LTE do 2030 roku, kiedy większość wdrożeń prywatnych sieci komórkowych  będzie oparta na łączności 5G. Wcześniej przewidywano, że ta ‘zmiana warty’ generacji sieci komórkowych nastąpi w latach 2027-2028. Jednak wciąż niedojrzały ekosystem urządzeń 5G klasy przemysłowej utrudnia rozwinięcie pełnych możliwości 5G na potrzeby łączności korporacyjnej, co ogranicza atrakcyjność technologii 5G dla korporacyjnych sieci komórkowych.

Na podstawie dyskusji w branży i różnych przedsiębiorstwach, analitycy Abi Research sformułowali trzy kluczowe wnioski dotyczące prywatnych sieci komórkowych i łączności korporacyjnej dla branży telekomunikacyjnej:

  • wdrożenia sieci prywatnych opierają się głównie na zastosowaniach zewnętrznych,
  • wdrożenia prywatnych sieci wymagają wysokie poziomu dostosowania do potrzeb biznesowych,
  • branża telekomunikacyjna musi uwzględniać warunki makroekonomiczne przy projektowaniu modeli cenowych dla ofert prywatnych sieci komórkowych.