REKLAMA

Do 2020 r. rozdział pasma 3.7 GHz i 26 GHz w Polsce

Taki jest przynajmniej obecny plan rządu, w ramach przygotowań do projektu rozporządzenia o harmonogramie zagospodarowania częstotliwości radiowych na mocy nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego (Pt).

Według naszych informacji, intencją jest aby przydział częstotliwości 3,6-3,8 GHz oraz 26 GHz nastąpił w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji Pt, co oznaczałoby I-II kw. 2020 r. W późniejszym terminie miałby nastąpić przydział kolejnego pasma do budowy sieci 5G – 3,4-3,6 GHz.

Nie wiemy obecnie, jak szczegółowo rozporządzenie będzie opisywać cele i zasady przydziału tych pasm, i czy będzie rozstrzygało obecny problem braku wolnych zasobów, które wystarczyłyby dla czterech MNO, oraz problem ewentualnego cofania już przyznanych decyzji rezerwacyjnych w celu ponownej redystrybucji.

Opublikowanie tego projektu nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Parlament nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego w obecnym kształcie, która to nowelizacja przydaje nowe uprawnienia w obszarze częstotliwości ministrowi ds. informatyzacji (dzisiaj jest nim Ministerstwo Cyfryzacji).

REKLAMA