Do 2025 r. w 5G operatorzy zainwestują niemal bilion dolarów

Do 2025 r. operatorzy komórkowi w budowę sieci zainwestują 1,3 bln dolarów. Lwia część, bo aż 75 proc. z tej kwoty przypadać będzie na sieci 5G – prognozuje GSMA Intelligence, część branżowej organizacji GSMA zajmująca się analizami.

Analitycy GSMA Intelligence szacują, że wydatki operatorów na budowę sieci 5G w ciągu najbliższych siedmiu lat wyniosą blisko 1 bln dolarów. Większość z pozostałej części prognozowanych inwestycji zostanie przeznaczona na budowę i modernizację sieci 4G. GSMA Intelligence jest zdania, że do końca prognozowanego okresu sieci 5G i 4G będą funkcjonowały obok siebie.

W ocenie autorów prognozy, ze względu na to, że 5G będzie wymagało zagęszczenia sieci większość nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na budowę radiowej sieci dostępowej (RAN). Nakłady inwestycyjne na RAN w 2025 r. szacowane są na 86 proc. prognozowanych na ten rok łącznych inwestycji operatorów komórkowych. W 2018 r. było to 62 proc.

GSMA Intelligence przewiduje, że w tym roku nakłady inwestycyjne operatorów będą nieznacznie niższe niż w 2018 r., zaś od 2022 r. osiągną wartość na poziomie 200 mld dolarów rocznie.

CZŁOWIEK SZUKA PRACY:Manager ds. sprzedaży