REKLAMA

Do 2030 roku 75 proc. stacji bazowych z upgrade’m do 5G-Advanced

3GPP zatwierdziło pakiet Release-18 w grudniu 2021 r., dokonując oficjalnego startu 5G-Advanced, którego pierwsze wdrożenia będą możliwe nie wcześniej niż w 2025 r. Analitycy Abi Research w raporcie 5G-Advanced and the Road to 6G przewidują, że 75 proc. stacji bazowych 5G zostanie zaktualizowanych do 5G-Advanced do 2030 roku, pięć lat po szacowanym komercyjnym uruchomieniu. Technologia 5G-Advanced zwiększy możliwości sieci komórkowych i zakres zastosowań, co ma pomóc operatorom komórkowym w komercjalizacji 5G, długoterminowym rozwoju technologii sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego, oszczędności energii oraz w pełnej automatyzacji sieci.

W 5G-Advanced aplikacje Extended Reality (XR) obiecują możliwości zarabiania zarówno rynkom konsumenckim (gry, streaming wideo), jak i korporacyjnym(praca zdalna i wirtualne szkolenia). Dlatego też grupy robocze 3GPP skupiają swoje prace nad aplikacjami XR, aby znacząco poprawić wymaganą przez XR wydajność ruchu i zużycie energii na potrzeby zastosowań na rynku masowym” – wyjaśnia Gu Zhang, główny analityk infrastruktury sieci 5G i sieci komórkowych w Abi Research. „Kolejną ważną funkcją jest sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe, która stanie się niezbędna dla przyszłych sieci, biorąc pod uwagę przewidywalny szybki wzrost wykorzystania sieci 5G i złożoność aplikacji, którymi nie można zarządzać stosując starsze podejścia optymalizacyjne z domniemanymi modelami. Oszczędność energii w sieci na poziomie systemu jest również kluczowym aspektem, ponieważ operatorzy muszą obniżyć koszty wdrożenia”.

Abi Research przewiduje, że modernizacja infrastruktury sieci 5G będzie szybsza na rynku konsumenckim niż w przedsiębiorstwach. Analitycy prognozują, że 75 proc. stacji bazowych 5G zostanie zmodernizowanych do 5G-Advanced, podczas gdy na rynku przedsiębiorstw wskaźnik ten wyniesie około połowę. Urządzenia 5G-Advanced szybko zyskają na popularności w latach 2024-2026 na wczesnym etapie komercyjnego wprowadzenia na rynek.

„Komercyjne uruchomienie 5G-Advanced potrwa dwa lub trzy lata, ale konkurencja rynkowa już się rozpoczęła”, podkreśla Zhang. „Na przykład w zakresie rozwijaniatechnologii sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego, dostawcy, tacy jak Ericson, Huawei, Nokia, ZTE i Qualcomm, testują swoje rozwiązania u operatorów komórkowych na całym świecie. Ciągły rozwój w tym obszarze będzie nadal przynosić poprawę przepustowości ruchu, zasięgu sieci, oszczędzania energii, wykrywania anomalii w sieci itp”.

W odróżnieniu od poprzednich generacji, 5G tworzy ekosystem dla rynków wertykalnych, takich jak motoryzacja, energia, żywność i rolnictwo, zarządzanie miastem, administracja, opieka zdrowotna, produkcja i transport publiczny. „Wpływ graczy telekomunikacyjnych na krajową gospodarkę będzie ważniejszy niż wcześniej i trend ten będzie kontynuowany w przypadku 5G-Advanced. Operatorzy sieci i dostawcy powinni trzymać się blisko organów regulacyjnych i upewnić się, że wszystkie zaangażowane strony będą gotowe, gdy nadejdzie czas wprowadzenia produktu na rynek”, podsumowuje Zhang.