REKLAMA

Do SIIS trzeba będzie podawać przebiegi kablowe

W ostatni piątek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. To akt wykonawczy do art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa), który ustanawia coroczną inwentaryzacją danych o infrastrukturze sieci telekomunikacyjnych w Polsce.

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia, nowelizacja wprowadza dwie istotniejsze zmiany. Po pierwsze (zgodnie z ostatnią nowelizacją megaustawy), podmioty zobowiązane będą podawać informację o przebiegu linii kablowych w swojej sieci (poprzez współrzędne punktów początkowych i końcowych oraz punkty zmiany kierunku przebiegu).

Po drugie, uzupełniony zostanie zestaw informacji na temat urządzeń sieci mobilnych m.in. dotyczących lokalizacji, specyfiki, producenta, wysokości podwieszenia (itp.) anten. Ta zmiana nie wynika z delegacji ustawowej, ale – zdaniem KPRM – uzasadniają ja „zmiany technologiczne” na rynku. Według naszych informacji jednak te dane posłużą przede wszystkim zasilaniu systemu SI2PEM, który obrazuje rozkład natężeń pola z urządzeń radiokomunikacyjnych, oraz dla tworzenia map zasięgów usług w sieciach mobilnych.

Za ciekawostkę można uznać, że w słowniczku do rozporządzenia przewidziano kod dla częstotliwości 3400-3800 MHz – obecnie jeszcze nie wykorzystywanej w publicznych sieciach, co ma się zmienić po tzw. aukcji 5G.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia do realizacji art. 29 megaustawy wynika z faktu, że jeden z wydanych w tym roku aktów prawnych skrócił do czas obowiązywania aktualnego aktu wykonawczego do 1 stycznia przyszłego roku.