REKLAMA

Dodatkowe 400 mln zł kredytu dla Inei

Inea oraz spółki z nią powiązane podpisały umowę zmieniającą do umowy kredytowej zawartej w marcu 2018 r. Na jej podstawie otrzymały dodatkowe finansowanie w kwocie ponad 400 mln złotych, które przeznaczą na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych. Jak podkreśla Inea, zapisy zawarte w umowie z 2018 r. zostały aneksem dostosowane do nowych  planów inwestycyjnych.

W skład konsorcjum finansującego  weszło osiem podmiotów: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Credit Agricole S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PZU FIZAN BIS 1.

Doradcami w procesie byli – w zakresie finansowym: Evercore Partners International LLP oraz w zakresie prawnym: Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy.

– Pozyskanie dodatkowego finansowania to ważny krok, w realizacji naszego długoterminowego planu inwestycyjnego, którego kluczowym elementem jest budowa otwartej sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz inwestycji własnych. Dalsze wsparcie zewnętrznych instytucji finansowych jest dla nas bardzo ważne i wskazuje na zaufanie, jakim darzą one naszą firmę – komentuje podpisanie umowy Michał Bartkowiak, prezes Inea.