REKLAMA

Dolnośląska Policja zamawia telefonię komórkową

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłosiła rozpoczęcie procedury przetargowej na świadczenie przez okres 3 lat usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego wraz z dostawą 1208 szt. aparatów telefonicznych. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi 1,051 mln zł (bez VAT).

Głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert jest cena (waga 60). Dwa pozostałe kryteria jakościowe to okres udzielonej gwarancji na dostarczone telefony (waga 20) oraz limit przesyłu danych kart internetowych (waga 20).

Zamówienie obejmuje usługę aktywowania  

  • 1529 kart SIM z abonamentem zawierającym nielimitowane połączenia głosowe, SMS i MMS oraz transmisję danych krajowych min. 30 GB i transmisję danych w UE 2 GB.
  • 3 kart SIM z abonamentem zawierającym nielimitowane połączenia, SMS i MMS oraz nielimitowaną transmisję danych krajowych i transmisję danych w UE 5 GB.
  • 104 kart SIM realizujących bezprzewodowy dostęp do internetu min. 30 GB.
  • 20 kart SIM realizujących nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do internetu do wykorzystania w trakcie trwania umowy.

Termin składania ofert wyznaczono na 20 czerwca 2022 r. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.