REKLAMA

Dostawca sprzętu finansuje MSS

Hyperion poinformował o zwarciu umowy z Compem. Na mocy tego porozumienia warszawska firma IT ma objąć obligacje właściciela Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej o wartości 10 mln zł. Wcześniej Comp zrealizował dostawę na sprzęt aktywny dla MSS i, albo podjął zobowiązania inwestycyjne w ramach tej współpracy, albo musi w ten sposób skredytować własne dostawy, ponieważ Hyperion ma kłopoty ze znalezieniem środków na dokończenie MSS.

Z powodu braku zainteresowania spółka musiała zrezygnować z dużej emisji obligacji na 40 mln zł, ale zbiera finansowanie mniejszymi emisjami: 10,6 mln zł, 5 mln zł. Wczoraj spółka poinformowała także o uchwaleniu kolejnej emisji papierów dłużnych, tym razem o wartości ponad 14 mln zł. Hyperion musi zapewnić płynność MSS dopóki nie będzie mógł przedstawić zarządowi województwa małopolskiego projektu do ostatecznego rozliczenia.

Wczoraj Hyperion poinformował, że formalnie jest rozliczony z głównym wykonawcą MSS firmą Telprojekt (spółki mają pomiędzy sobą historyczne i osobowe powiązania), co z kolei stanowi podstawę do rozliczenia projektu z województwem.

Projekt MSS powinien został ukończony w pełni do 31 grudnia 2015 r., co od strony formalnej raczej się nie uda. Takie problemy ma zresztą więcej projektów realizowanych z dofinansowanie unijnym i nie tylko w branży telekomunikacyjnej. Administracja publiczna liczy się z konieczności zamykania projektów jeszcze w I półroczu 2016 r. Kluczowe jest ich zakończenie w 2015 r. od strony rzeczowej.