Dostawy 5G FWA CPE podwoją się w 2022 roku

W przyszłym roku ponad dwukrotnie wzrosną wdrożenia rozwiązań 5G FWA, co zaowocuje dostawami 6 milionów jednostek urządzeń 5G FWA CPE – prognozują analitycy Abi Research w raporcie FWA Wireless Access.

Chociaż dostęp światłowodowy do domu (FTTH) jest najlepszym rozwiązaniem dla usług szerokopasmowych, wysokie koszty i czas potrzebny na wdrożenie stanowią wyzwanie dla operatorów szerokopasmowych.

Wdrożenia usług 5G FWA zajmują krótszy czas wprowadzania na rynek przy niższych kosztach w porównaniu z układaniem kabli światłowodowych w domach i firmach użytkowników końcowych. Dlatego operatorzy sieci używają 5G jako potężnego narzędzia do świadczenia szybkich usług szerokopasmowych o małych opóźnieniach w krótszym czasie, napędzając wzrost rynku 5G FWA – komentuje cytowany w komunikacie Khin Sandi Lynn, analityk branży 5G i infrastruktury sieci komórkowych w Abi Research.

Najwięcej wdrożeń 5G FWA jest realizowanych obecnie w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej, gdzie operatorzy wprowadzają usługi 5G FWA, aby konkurować z usługami xDSL. Rośnie również zainteresowanie na innych rynkach, w tym w regionach Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Abi Research prognozuje, że światowy rynek FWA wzrośnie i w 2026 r. dostawy sięgną ponad 47 mln jednostek CPE. Wdrożenia 5G FWA będą nadal przyspieszać, zwiększając dostawy urządzeń abonenckich, które będą stanowić 54 proc. wszystkich dostaw rozwiązań FWA CPE w 2026 r.

Chociaż większość populacji na rynkach wschodzących nie ma stałej łączności szerokopasmowej, w okresie prognozy rynek 5G FWA będzie prawdopodobnie skoncentrowany na dojrzałych rynkach, takich jak Ameryka Północna i Europa Zachodnia. Brak infrastruktury światłowodowej do wdrożeń 5G będzie główną barierą dla rozwoju rynku 5G FWA na większości rynków wschodzących. Jednak na rynkach wschodzących LTE będzie nadal odgrywać główną rolę w świadczeniu usług FWA. Technologia 5G FWA jest wdrażana tylko w wybranych obszarach w oparciu o opłacalność ekonomiczną – zauważa Lynn.