Droga przez mękę BLK-Net do światłowodu

Firma BLK-Net z Suchania (miejscowości w południowej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie stargardzkim), wciąż świadczy usługi klientom głównie w technologii radiowej i miedzianej. Jej abonenci mogą korzystać z przepływności: 2, 10, 15, 20 Mb/s w cenach: 20, 30, 45, 50 zł. Operator zastrzega przy tym, że każda taryfa jest zależna od warunków technicznych i gwarantuje tylko 1/2 prędkości abonamentu.

Nic dziwnego, że ISP z Suchania zamierza przestawiać się na usługi w technologii światłowodowej. Jednak, chcąc przeprowadzić modernizację swej sieci w budynku w Suchaniu przy ul. Kardynała Augusta Hlonda 1A, 1B i 1C, napotkał na sprzeciw zarządzającej nim Wspólnoty Mieszkaniowej „Biały Dom”. Starania o dostęp do tego budynku rozpoczął w czerwcu 2016 r. Po tym, jak negocjacje ze wspólnotą nie przyniosły rezultatu, skierował sprawę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W sierpniu 2017 r. w odpowiedzi na pismo regulatora  wspólnota potwierdziła, że BLK-Net posiada w budynku instalację telekomunikacyjną wraz z przyłączem radiowym. Tłumaczyła jednak, że za pomocą już posadowionej infrastruktury operator świadczy też usługi innym abonentom znajdującym się poza obrębem nieruchomości oraz prowadzi "działalność ze szkodą dla wspólnoty". Ostatecznie UKE wraz z przedstawicielami ISP z Suchania i wspólnoty przeprowadził oględziny budynku w sierpniu 2018 r., by dokonać inwentaryzacji sprzętu BLK-Net.

ISP z Suchania dysponuje w tych budynkach instalacją telekomunikacyjną ze skrętki miedzianej oraz ma doprowadzone przyłącze telekomunikacyjne radiowe w postaci anteny. BLK-Net planował zastąpić tę infrastrukturę instalacją i przyłączem światłowodowym. W budynku tym usługi świadczy też Orange, choć też ciągle jeszcze na łączach miedzianych.

UKE, w projekcie decyzji, ostatecznie przychylił się do wniosku operatora. Podkreślił, że zgodnie z zapisami megaustawy telekomunikacyjnej obowiązek zapewnienia możliwości wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku, która wymaga modernizacji lub przebudowy, nie zależy od tego, czy znajduje się tam już inna instalacja. Taki warunek obowiązuje w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o zgodę na wykonanie nowej instalacji – a to istotna różnica.

Regulator uznał więc, że na wspólnocie spoczywa obowiązek zapewnienia BLK-Net możliwości realizacji inwestycji. Operator jest też uprawniony do utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii infrastruktury stanowiącej jego własność.