Drugi nabór KPO: wyższe dofinansowanie projektów

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) opublikowało 2. nabór wniosków w działaniu 1.1.1 KPO na dofinansowanie budowy sieci telekomunikacyjnych. To dogrywka do naboru, który zakończył się na początku sierpnia, i po którym zostało 63 obszary wsparcia bez ani jednego projektu inwestycyjnego.

W drugiej rundzie CPPC przedstawiło także 63 obszary i są to dokładnie te same obszary bez wniosków z 1 naboru. Nie wiemy jeszcze, czy nie nastąpiły jakieś zmiany jeżeli chodzi o konkretne punkty adresowe na danym obszarze.

To, co teraz może podnieść zainteresowanie operatorów tymi obszarami, to zmiana zasad finansowania inwestycji. O ile w 1. naborze maksymalny poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nie mógł przekroczyć 79,91 proc., o tyle w drugim naborze wskaźnik ten podniesiony został do 90 proc.

Wrosły także ryczałtowe stawki rozliczeniowe za podłączenie gospodarstwa domowego. W 1. naborze średnia stawka wynosiła 6 979,74 zł, podczas gdy w drugim naborze jest to 7 520,84 zł. Zmiana wynosi niespełna 8 proc.

CPPC konsultowało z rynkiem kwestię 1. naboru i brak zainteresowania znaczną liczbą obszarów. Operatorzy wskazywali nieopłacalność budowy sieci jako główny powód.

Kwota całkowitego dofinansowania w 2. naborze określona została na 1,468 mld zł. Według naszych szacunków, to o 12 proc. więcej, niż na te same obszary w 1. naborze. CPPC wie już dzisiaj, jakie maksymalnie nakłady będzie trzeba ponieść na pozostałe obszary i mogło zadecydować by w ramach działania dokonać alokacji części środków na pominięte w pierwszym naborze obszary.

Termin składania wniosków w 2. naborze upływa 4 października.