Kolejne badanie potwierdza, że maszty komórkowe nie obniżają cen nieruchomości

Badacze z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji po raz drugi sprawdzili, czy istnieje związek między budową stacji bazowych (BTS) a cenami nieruchomości znajdujących się w ich sąsiedztwie. Pierwsze badanie przeprowadzone w 2022 r. nie wykazało takiej zależności. Również teraz nie znaleziono dowodów korelacji.

Badacze skupili się na następujących gminach: Trzebownisko i Krasne (w powiecie rzeszowskim), Szemud (w powiecie wejherowskim), Pruszcz Gdański (w powiecie gdańskim), Osielsko i Białe Błota (w powiecie bydgoskim), oraz Zielonki i Zabierzów (w powiecie krakowskim). Przeanalizowano dane transakcyjne zbierane od 1 stycznia 2018 r. do końca grudnia 2023 r. Naukowcy poddali analizie wiele czynników takich jak tendencje zmian cen nieruchomości w czasie, kształtowania się popytu i podaży dla nieruchomości, czy też parametry powierzchniowe nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży. Analizowany zbiór zawierał prawie 10 tysięcy gruntów – zabudowanych i niezabudowanych. Zwrócono uwagę, czy w odległości co najmniej kilometra od analizowanej nieruchomości znajduje się jakikolwiek BTS i to był punkt wyjścia dla dalszych badań.

Wyniki uzyskane w najnowszym eksperymencie są jednoznaczne i nie różnią się od tych z roku 2022. Nie wykazano żadnego wpływu występowania na danym terenie infrastruktury technologii łączności bezprzewodowej (GSM, LTE, UMTS, 5G) na ceny nieruchomości mieszkaniowych.

– Celem badań była odpowiedź na pytanie czy istnieją dowody empiryczne wskazujące na istotny wpływ stacji bazowych na ceny nieruchomości znajdujących się w ich sąsiedztwie – mówi współautor badania, dr hab. Michał Głuszak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii UEK. – W szczególności byliśmy ciekawi, czy potwierdzone zostaną obiegowe opinie dotyczące negatywnego oddziaływania tego rodzaju infrastruktury na wartość nieruchomości w sąsiedztwie. W toku badań empirycznych nie znaleźliśmy takich dowodów. Wyniki badania wskazują na brak istotnego statystycznie związku między odległością od stacji bazowych a cenami nieruchomości mieszkaniowych, co wynika zapewne z tego, że okoliczność ta nie jest brana pod uwagę przez kupujących.

Autorzy opracowania podkreślają, że wyniki badania z 2022 r. przeprowadzone w gęstej, zwartej zabudowie Miasteczka Wilanów oraz rezultaty eksperymentu z tego roku (skupionego na terenach podmiejskich) są komplementarne. Oba raporty pozwalają uspokoić mieszkańców, w których sąsiedztwie powstały, powstają lub powstaną w przyszłości stacje bazowe. Stanowią także źródło wiedzy dla osób, które zajmują się wyceną nieruchomości i gruntów.

– Mamy nadzieję, że tegoroczne badanie raz na zawsze rozprawi się z mitem o negatywnym wpływie bliskości infrastruktury telekomunikacyjnej na ceny nieruchomości – mówi Stefan Kamiński, prezes KIGEiT.

 

(źr. KIEGiT)