DSS dominuje w europejskim 5G

Zasięg sieci 5G w Europie nadal opiera się głównie na częstotliwościach w przeszłości wykorzystywanych przez sieci 4G i technologii DSS. Dzięki zakończonej w tym miesiącu aukcji pasma C Polska przestała być jedynym w Unii krajem, który nie rozdzielił żadnego z pionierskich pasm przeznaczonych dla 5G. Polska jest jednym z trzech unijnych krajów, które nie przeprowadziły aukcji 700 MHz – wynika z październikowej edycji wydawanego dwa razy do roku raportu European 5G Observatory.

Z danych zawartych w sporządzonym dla Komisji Europejskiej raporcie wynika, że w krajach Unii działa niemal 327 tys. stacji bazowych 5G. Najwięcej stacji bazowych wykorzystuje technologię DSS w pasmach 4G. Liczba stacji bazowych, na których działa 5G w paśmie 700 MHz (84 tys.) jest nieznacznie wyższa od liczby stacji bazowych z 5G w paśmie C (nieco ponad 78 tys.) i jest niemal dwa razy niższa niż stacji bazowych działających w pasmach 4G (prawie 155 tys.).

Liczba stacji bazowych z 5G działających w pasmach pierwotnie przeznaczonych dla 4G (w tym w technologii DSS) największa jest w Niemczech 51,7 tys., Włoszech (30,7 tys.) i Polsce 25,9 tys. Najwięcej stacji bazowych z 5G w paśmie C jest we Włoszech (18,4 tys.), Niemczech (16,6 tys.) i Francji (14,5 tys.). Niemcy, Francja i Hiszpania to z kolei kraje z największą liczbą stacji bazowych z 5G 700 MHz (odpowiednio 22,3 tys., 14,8 tys. i 13,8 tys.).

Autorzy raportu szacują, że w zasięgu 5G przynajmniej jednego operatora jest 81 proc. mieszkańców Unii. Największy odsetek jest na Cyprze, Malcie i Holandii. We wszystkich tych krajach jest to 100 proc. mieszkańców. W największych krajach Unii – Niemcy, Francja Włochy – odsetek ten wynosi odpowiednio 93,2 proc., 88,8 proc. i 99,7 proc. Outsiderami są Szwecja (20,5 proc.), Rumunia (26,8 proc.) i Belgia (29,6 proc.).

Według raportu, w zasięgu sieci 5G przynajmniej jednego operatora w Polsce mieszka 53,4 proc. mieszkańców kraju. Są to albo sieci 5G DSS działające w paśmie 2,1 GHz (Orange, P4, T-Mobile), albo TDD w paśmie 2,6 GHz (Polkomtel). Liczbę stacji bazowych z 5G podliczono na 25 949.