DSS Operator sądzi się z Województwem Dolnośląskim o miliony

DSS Operator, który zarządza Dolnośląską Siecią Szerokopasmową (DSS), wygenerował  w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży w kwocie pond 4,3 mln zł, co oznacza spadek o 5 proc. w stosunku do roku wcześniej. 

Spółka w 2022 r. zanotowała stratę netto w wysokości 21,5 tys. zł w porównaniu do 233 tys. zł zysk netto w 2021 r.

Problemem DSS Operatora jest spór sądowy z województwem dolnośląskim, właścicielem sieci, którą zarządza, a które zarzuca mu niewywiązywanie się z umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jak informuje  DSS Operator, w listopadzie 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu udzielił spółce zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty na rzecz obowiązanego Województwa Dolnośląskiego kary umownej w kwocie 3 ml mln zł, a w grudniu zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty na rzecz obowiązanego Województwa Dolnośląskiego kary umownej w kwocie 12 mln zł.

Rozstrzygnięcie tych sporów sądowych będzie miało kluczowe znaczenie dla DSS Operatora.