Duże wydatki na lubelską RSS w 2021 r.

Ponad 17,4 mln zł zamierza w 2021 r. przeznaczyć województwo lubelskie na utrzymanie i rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej (RSS). W przyjętym na 2021 r. budżecie województwa przewidziano kwotę ponad 11,8 mln zł na wydatki bieżące  zachowanie trwałości projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” oraz blisko 5,6 mln zł na wydatki majątkowe (inwestycje) w sieć RSS, opisane jako wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej.

Są to więc znacznie większe kwoty niż na utrzymanie RSS w tym roku przewidują województwa podlaskie i świętokrzyskie. Trudno wnioskować, dlaczego w wojewotzdwie lubelskiem te kwoty są znacznie wyższe i co składa się na kwotę 11,8 mln zł klasyfikowaną jako zachowanie trwałości projektu. Wiadomo, że 1 lutego w woj. lubelskim zacznie działać Lubelskie Centrum Technologii, Innowacji i Wdrożeń, które - jak wynika z komunikatów - ma przejąć „dodatkowe zadania związane z obsługą sieci szerokopasmowej województwa lubelskiego”.

Województwo przewiduje też, że przychody lubelskiej RSS w tym roku sięgną 3 mln zł z tytułu zapewnienia dostępu do sieci internetowej instytucjom i firmom. Będą to dochody wyższe niż w przypadku podlaskiej RSS i niższe niż w woj. świętokrzyskim.

W woj. lubelskim w ramach projektu SSPW wybudowano 2908,6 km sieci światłowodowej oraz 298 węzłów dystrybucyjnych i 14 szkieletowych. Koszt projektu to 385 mln zł.