Duże zamówienie dla Compu na sprzęt sieciowy od polskich uczelni

Comp pozyskał zamówienie z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskigo Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS), o wartości 57 mln zł netto, w obszarze infrastruktury i technologii sieciowych oraz bezpieczeństwa sieciowego. 

–  Comp zawarł z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, występującym w imieniu 21 wiodących jednostek naukowo-badawczych oraz uczelni w Polsce, umowy na dostawę urządzeń sieciowych i oprogramowania na potrzeby projektu „PIONIERLAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”. Kontrakt ma wartość 57 mln zł netto (ponad 70 mln zł brutto) i zostanie zrealizowany do końca bieżącego roku – informuje spółka.

W ramach realizacji zamówienia Comp  zobowiązany jest m.in. do dostawy przełączników sieciowych i ich elementów, systemu pomiarowego i zarządzania siecią oraz aparatury do transmisji dalekiego zasięgu; oraz objęcia przedmiotu zamówienia gwarancją na okres do  31 grudnia 2028 roku.

– To duża realizacja w obszarze ICT, w którym spodziewaliśmy się kolejnych sukcesów w tym roku. Do naszych kontrahentów dostarczymy zarówno urządzenia, jak i software do zarządzania siecią oraz rozwiązania z zakresu nowoczesnych systemów transmisji dalekiego zasięgu. Dostawy i wdrożenie zrealizujemy jeszcze w 2023 roku, a tym samym powinniśmy zanotować mocną końcówkę bieżącego roku  –  mówi cytowany w komunikacie prasowym Robert Tomaszewski, prezes Comp.

Sprzęt i oprogramowanie oprócz poznańskiej uczelni trafią także do: Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej Centrum Informatycznym TASK, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Łódzkiej Uczelniane Centrum Informatyczne, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.