Duży wzrost kosztów Korbanku w I kwartale roku

Grupa Korbank, ISP z Wrocławia w I kwartale tego roku wygenerowała blisko 9,9 mln zł przychodów, co jest wynikiem o blisko 16,4 proc. lepszym w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto w I kwartale  2023 r. spadł natomiast o połowę z poziomu blisko 3,7 mln zł w I kwartale 2022 do 1,8 ml zł  w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. Koszy działalności operacyjne grupy Korbank wzrosły o ponad 3 mln zł (z blisko 4,5 mln zł do blisko 7,6 mln zł) porównując pierwsze kwartały 2022 i 2023 r. Miało to wpływ na obniżenie wskaźników EBIDTA o 35 proc. i marży EBIDTA o 44 proc.  

Zarząd spółki wskazuje, że na to ostatnie istotny wpływ miały zarówno prowadzone inwestycje (np. budowa data center, co spowodowało wzrost zobowiązań długoterminowych, tj. wzrost kosztów obsługi kredytów) oraz wzrost kosztów działalność podmiotów zależnych, tj. spółki AviosPolskiej Telewizji Szerokopasmowej. Z jednej strony spółki te odnotowały dalszy cykliczny wzrost liczby klientów, co przełożyło się na wzrost przychodów, z drugiej strony ze względu na rosnący koszt zakupu urządzeń i kontentu telewizyjnego oraz znaczący wzrost kursu walut (USD i EUR) spowodowany sytuacją makroekonomiczną (m.in. wojna w Ukrainie), odnotowały znaczny spadek wyniku finansowego.

Zarząd Korbanku w kolejnych kwartałach spodziewa się utrzymania dobrych wyników sprzedaży usług, ale również prawdopodobnego wzrostu kosztów.