REKLAMA

Dwa projekty UKE dla Res.pl w sprawie dostępu od budynków na tym samym osiedlu w Rzeszowie

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi  konsultacje dwóch projektów decyzji w sprawie określenia warunków dostępu dla spółki Res.pl, ISP Rzeszowa. Pierwszy dotyczy dostępu od nieruchomości i budynków przy ul. Wieniawskiego 59C i 59D, a drugi  przy  ul. Wieniawskiego 59E, 59F, 59G, 59H. Operator chciałby tam świadczyć usługi telekomunikacyjne. 

Budynki są w sąsiedztwie, ale w przypadku pierwszego projektu zarządza nimi Wspólnota Mieszkaniowa Budynków przy ul. H. Wieniawskiego 59C i 59D, a w przypadku drugiego spółka Domex. Pierwotnie te postępowania były prowadzone przez UKE razem. W pierwszym przypadku inwestycja została zakończona, a w drugim budowa budynków jeszcze nie i jest  na wczesnym etapie realizacji oraz nie jest znana przybliżona data ich oddania do użytku.

Operator w lipcu 2021 r. zwrócił się do dewelopera (ówczesnego właściciela nieruchomości) z wnioskiem o dostęp do nieruchomości i budynków. Strony nie doszły do porozumienia i w sierpniu 2022 r. sprawa trafiła do UKE. 

Res.pl wnioskował o możliwość :

 • doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych aż do punktów styku w budynkach,
 • wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach w technologii FTTH względnie wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach,
 • umożliwienia utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłączy telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynków,
 • wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynków, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu wskazanego powyżej,

ewentualnie też o:

 • korzystanie z punktu styku,
 • wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej budynków, o ile stanowi własność właściciela.

W pierwszym projekcie decyzji, który proceduje UKE, gdzie budynki zostały już oddane do użytkowania (ul. Wieniawskiego 59C i 59D) regulator ustalił, że zostały one wyposażone w odpowiednią infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stanowi ona część składową nieruchomości i budynków oraz jest własnością wspólnoty. W jej skład wchodzą światłowodowe instalacje telekomunikacyjne przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego internetu o przepustowości powyżej 30 Mb/s.

Zgodnie więc z projektem decyzji Res.pl jest uprawniony w tych budynkach  do:

 1. doprowadzenia światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
 2. wykorzystywania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków,
 3. wykorzystywania punktów styku w budynkach,
 4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach.

W przypadku drugiego  projektu decyzji (ul. Wieniawskiego 59E, 59F, 59G, 59H). Deweloper zapewnił, że budynki zostaną wyposażone w infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z wymogami prawa. Będzie ona stanowiła własność właściciela budynków. W skład tej infrastruktury będą wchodzić instalacje telekomunikacyjne w technologii światłowodowej przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego internetu o przepustowości powyżej 30 Mb/s.

UKE uznał, że powielenie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach byłoby ekonomicznie nieopłacalne i zgodnie z projektem decyzji Res.pl jest uprawniony do:

 1. doprowadzenia światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
 2. wykorzystywania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków,
 3. wykorzystywania punktów styku w budynkach,
 4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach.