Dyrektor CPPC będzie wiceministrem cyfryzacji

Aktualizacja 26.07 20:02

Minister cyfryzacji oficjalnie ustalił obszar kompetencyjny nowej wiceminister. Jak wynika z ostatniego rozporządzenia regulującego zasady pracy resortu Wanda Buk:

  • wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Biura Ministra w zakresie spraw, o których mowa w pkt 2,
b) Departamentu Polityki Międzynarodowej,
c) Departamentu Telekomunikacji;

  • zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o nowej obsadzie kierowniczych stanowisk w resorcie.

Karol Okoński – aktualny podsekretarz stanu – otrzymał nominację na sekretarza stanu, a więc formalnie zastępcę ministra. W randze podsekretarza stanu stanowisko w MC obejmuje Wanda Buk, która dotychczas pełniła funkcję dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W jej kompetencjach znajdzie się prawdopodobnie rynek telekomunikacyjny oraz sprawy międzynarodowe.

Partnerem działu jest:

Nowa wiceminister jest prawnikiem. Karierę zawodową zaczynała w łódzkiej kancelarii KMPP Prawo i Podatki. W latach 2013-2016 pracowała w kancelarii GWW (była m.in. odpowiedzialna za obsługę prawną projektu Internet dla Mazowsza).

W styczniu 2016 r. została mianowana dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które pod jej kierunkiem m.in. organizowało 2. i 3. nabór wniosków o dofinansowanie budowy sieci telekomunikacyjnych w Działaniu 1.1.

Jest absolwentką prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Karol Okoński natomiast przyszedł do MC w połowie 2016 r. Wcześniej pracował w pionach informatyki FM Banku oraz Poczty Polskiej. 11 lat spędził w Accenture.