Dyrektor CPPC będzie wiceministrem cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o nowej obsadzie kierowniczych stanowisk w resorcie.

Karol Okoński – aktualny podsekretarz stanu – otrzymał nominację na sekretarza stanu, a więc formalnie zastępcę ministra. W randze podsekretarza stanu stanowisko w MC obejmuje Wanda Buk, która dotychczas pełniła funkcję dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W jej kompetencjach znajdzie się prawdopodobnie rynek telekomunikacyjny oraz sprawy międzynarodowe.

Partnerem działu jest:

Nowa wiceminister jest prawnikiem. Karierę zawodową zaczynała w łódzkiej kancelarii KMPP Prawo i Podatki. W latach 2013-2016 pracowała w kancelarii GWW (była m.in. odpowiedzialna za obsługę prawną projektu Internet dla Mazowsza).

W styczniu 2016 r. została mianowana dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które pod jej kierunkiem m.in. organizowało 2. i 3. nabór wniosków o dofinansowanie budowy sieci telekomunikacyjnych w Działaniu 1.1.

Jest absolwentką prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Karol Okoński natomiast przyszedł do MC w połowie 2016 r. Wcześniej pracował w pionach informatyki FM Banku oraz Poczty Polskiej. 11 lat spędził w Accenture.

REKLAMA