REKLAMA

Dyskusja: radiowe vs. stacjonarne w POPC

Zagadnienie technicznych warunków świadczenia usług w sieciach dostępowych budowanych w ramach 2. konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wzbudziło liczne kontrowersje, szczególnie po stronie operatorów sieci stacjonarnych, według których udogodnienia dla technologii radiowych są zdecydowanie nadmierne. Opublikowaliśmy krytyczne głosy ze strony przedstawicieli Inei, Netii oraz Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

Odpowiadali im dwukrotnie przedstawiciele Instytutu Łączności, którzy opracowali Wytyczne do realizacji 2. konkursu POPC. Na koniec z krytycznymi uwagami wystąpili pracownicy naukowi Politechniki Poznańskiej.

Zachęcamy do lektury tej dyskusji.

Czytaj: