REKLAMA

Dziwna sprawa ze światłowodem Silemana na Porcelanowej 25 w Katowicach

Aktualizacja 03.12.2021, godz 16.15

Marcin Iskierka, członek zarządu i dyrektor Działu Sprzedaży B2B Silemana przesłał wyjaśnienie dotyczące kwestii światłowodu w biurowcu  przy ul. Porcelanowej 25 w Katowicach:

Kompleks budynków przy ul. Porcelanowej 25 to nie jeden obiekt, a kilka. Sileman poprosił UKE o doprecyzowanie, o który budynek konkretnie chodzi. Na podstawie informacji od UKE stwierdziliśmy, że budynek, o który pytał T-Mobile nie posiada infrastruktury, którą można wykorzystać do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Sileman posiada kabel telekomunikacyjny poprowadzony po elewacji tego budynku, który jest jednak zakończony w innym budynku w lokalu abonenta Silemana. Kabel ten nie pozwala zatem na podłączenie się do niego w obrębie budynku, który wskazał UKE. Tym samym Sileman nie posiada instalacji telekomunikacyjnej, we wskazanym budynku, przystosowanej do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu w technologii światłowodowej.

---

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska do nieruchomości i budynku przy ul. Porcelanowej 25 w Katowicach, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. 

Chodzi o budynek użyteczności publicznej należący do Śląskiej Fabryki Urządzeń Górniczych Montana. I do niej w  styczniu 2021 r. T-Mobile zwrócił się  z wnioskiem o zawarcie umowy o dostępie do nieruchomości wraz z projektem umowy. Strony nie doszły do porozumienia i w kwietniu2021 r. operator skierował sprawę do UKE.

Partnerem działu jest:We wniosku do regulatora T-Mobile wnioskował o umożliwienie mu:

  • wykorzystania istniejącej światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  • budowy światłowodowego przyłącza do budynku,
  • budowy światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

Właściciel budynku odpowiedział UKE, że  nie zawarł umowy z T-Mobile z uwagi na warunki zaproponowane przez operatora, tj. 100 zł miesięcznie za udostępnienie budynku. W jego opinii to stawka rażąco za niska. Ponadto wyjaśnił, iż budynek nie jest wyposażony w instalację telekomunikacyjną przystosowaną do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. 

W postępowanie zaangażował się też Miejski Konserwator Zabytków w Katowicach, który w październiku 2021 r.,  wyjaśnił, że: „budynek biurowy przy ul. Porcelanowej 25 w Katowicach, ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, usytuowany w strefie ochrony konserwatorskiej i zaproponowany do objęcia ochroną konserwatorską w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowska - Porcelanowa w Katowicach. Z punktu widzenia konserwatorskiego, przyłącze należy wykonać kablem prowadzonym od studni kablowej przepustem w ścianie piwnicy (bez możliwości prowadzenia kabli po elewacji budynku). Sposób wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną w budynku znajduje się poza zainteresowaniem służby konserwatorskiej, wymaga wyłącznie uzgodnienia tras i lokalizacji z udostępniającym”

UKE potwierdził w postępowaniu, że obecnie w budynku nie znajduje się światłowodowa instalacja telekomunikacyjna przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. W wyszukiwarce na stronie UKE pojawia się jednak informacja, że w budynku na Porcelanowej 25 sieć światłowodową ma spółka Sileman, a miedzianą infrastrukturę ma Netia. UKE informuje jednak w uzasadnieniu decyzji, że Sileman złożył wyjaśnienia w tej sprawie w październiku 2021 r. potwierdzające, że nie ma tam światłowodu. 

Zgodnie więc z projektem decyzji T-Mobile Polska jest uprawniony do:

  • doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  • wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej i przyłącza telekomunikacyjnego.

REKLAMA