e-point ma poprawić Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

Warszawska firma e-point za kwotę pond 8,9 mln zł rozbuduje dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej system informatyczny Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT).

Wygrała przetarg, o który ubiegały się także Asseco PolandS&T Services Polska, które złożyły droższe oferty na ponad 10,9 mln zł.

PIT działa od 2017 r. i ma dostarczać inwestorom oraz operatorom informacji pomocnych w planowaniu inwestycji. Do tej pory jednak spełnia tę rolę w marginalnym zakresie. 

Umowa między e-point a UKE została podpisana na początku sierpnia. Jej zakończenie zaplanowane jest na wrzesień 2024 r. i obejmuje pełny proces tworzenia oprogramowania. Od analizy i projektowania, poprzez wytworzenie i przetestowanie systemu, szkolenia dla użytkowników i administratorów aż po wdrożenie i konfigurację systemu oraz przygotowanie dokumentacji użytkowej. Ostatni etap przewiduje świadczenie usług gwarancji i rozwoju.

Efektem prac ma być działający, rozbudowany o nowe funkcjonalności, system Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji.

System PIT zostanie rozbudowany m.in. w zakresie:

  • e-usługi umożliwiającej zgłaszanie popytu na usługi,
  • e-usługi umożliwiającej identyfikację usług dostępnych pod wybranym adresem,
  • dedykowanej wtyczki QGIS,
  • modułu integracji z publicznymi rejestrami państwowymi prowadzonymi przez GUS, GUNB i GUGiK oraz innymi wskazanymi w ofercie,
  • modułu do analizowania procesu raportowego użytkowników zewnętrznych;
  •  modułu raportowego,
  • modułu kontroli – baza podmiotów zobligowanych do przekazania danych,
  • ogólnodostępnego portalu informacyjnego, zgodnego z RWD o informację dotyczącą inwentaryzacji, planów inwestycyjnych, jakości usług, oferty hurtowej i informacji dotyczącej obsługiwanego obszaru geograficznego i punktów adresowych w zasięgu sieci POPC; zawierającego instrukcję użytkowania rozbudowanego systemu w części pomocy.