REKLAMA

Edge computing w 59 proc. wdrożeń IoT w 2025 r.

Obecnie przetwarzanie na brzegu sieci (edge computing) jest wykorzystywane w jakiejś formie przez 44 proc. firm, pokazują badania przeprowadzone przez Strategy Analytics.

Z raportu Edge Computing: Decentralizing for Performance in the IoT wynika, że wprowadzanie przetwarzania na brzegu sieci sprzyja bardziej efektywnemu wykorzystaniu sieci, ponieważ mniej ruchu jest przenoszone do lokalizacji centralnych, dzięki czemu zmniejsza się przeciążenia sieci, mniejsze są opóźnienia i krótszy czas odpowiedzi obliczeniowej.

Podczas gdy chmura stanowi coraz powszechniejszy model analizowania danych IoT, entuzjazm rośnie w przypadku obliczeń brzegowych, gdzie dane można analizować i filtrować na obrzeżach sieci – powiedział Andrew Brown, dyrektor wykonawczy ds. badań korporacyjnych i IoT.

Pozostają jeszcze wyzwania, które należy wziąć pod uwagę. Należą do nich niedojrzałość obecnego rynku oraz przekonania wśród klientów, że nie muszą zmieniać swojej obecnej konfiguracji. Inne problemy obejmują brak znajomości edge computing w środowiskach IoT oraz brak przejrzystości w zakresie dodatkowych kosztów, które mogą zostać poniesione – przestrzega David Kerr, wiceprezes Strategy Analytics.