Polska typowana jako jeden z nowych kluczowych rynków data center

Rok 2021 będzie dla branży data center okresem wzmożonych inwestycji i szybkiego rozwoju, przewidują eksperci. Jako jeden ze „wschodzących” rynków wskazywana jest Polska.

Przez ostatnie dwadzieścia lat branża centrów danych nie cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Ostatnio ich nastawienie zdaje się zmieniać. Skupiają się na obszarach tego rynku o ugruntowanej pozycji, znajdujących w takich lokalizacjach jak Frankfurt, Londyn, Amsterdam i Paryż, nazywanych w skrócie FLAP, a także w Stanach Zjednoczonych – mówi cytowany w komunikacie  Piotr Wójcik, dyrektor działu sprzedaży ds. kluczowych klientów na Polskę i kraje bałtyckie z firmy Vertiv. –  Tymczasem siłą napędową rozwoju oraz inwestycji już jest i będzie przetwarzanie brzegowe. Jak przewiduje w swoim badaniu firma Gartner, do 2022 r. ponad 50% danych firmowych będzie generowanych i przetwarzanych poza dużymi centrami danych lub środowiskiem chmurowym. W 2019 r. było to mniej niż 10 proc.

Polski rynek data center w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie. Według raportu firmy PMR, po wyhamowaniu rozwoju w latach 2017-2019, należy spodziewać się, że do 2025 roku jego zasoby mogą się nawet podwoić.

Bez wątpienia wpływ na to mają inwestycje, które będą w Polsce realizowane przez światowych gigantów, takich jak Google czy Microsoft. Do tego dodajmy jeszcze plany związane z rozwojem infrastruktury data center, jakie zapowiadają ATMAN, Beyond czy Equinix, oraz wszyscy operatorzy telekomunikacyjni. Polska w kolejnych latach może stać się jednym z liderów na rynku kolokacyjnych centrów danych w Europie Środkowo-Wschodniej.

CBRE, firma zajmująca się usługami i inwestycjami na rynku nieruchomości komercyjnych, przewiduje, że rok 2021 będzie rekordowym okresem pod względem nowych inwestycji w branży centrów danych. Już dzisiaj buduje się lub planuje budowę obiektów o łącznej mocy 400 MW.

Według CBRE, najwięcej nowych wdrożeń w tym roku zostanie zrealizowanych we Frankfurcie, a następnie w Londynie i Paryżu. Zwiększa się konkurencja, w wyniku czego rosną ceny gruntów. Eksperci CBRE twierdzą, że deweloperzy centrów przetwarzania danych konkurują o najlepsze lokalizacje z firmami logistycznymi, ponieważ detaliści dążą do zaspokojenia gwałtownego wzrostu popytu na sprzedaż online.

Wzrost zainteresowania globalnych firm technologicznych regionem Europy Środkowo-Wschodniej potwierdza też raport międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Specjaliści Vertiv wskazują na trzy główne wyzwania, których znaczenie wzrośnie w bieżącym roku na rynku inwestycji w centra danych.

1. Dywersyfikacja rynku centrów danych

FLAP nadal jest rynkiem dominującym, ale rośnie konkurencja ze strony tzw. wschodzących rynków Europy Wschodniej, w tym Polski i Rosji, krajów Europy Południowo-Wschodniej (np. Bułgarii) oraz państw azjatyckich, m.in. Wietnamu i Filipin.

Nowe rynki centrów danych powstają i rozwijają się w takich miastach, jak: Warszawa, Berlin, Monachium, Hamburg i Sztokholm. Zdaniem Piotra Wójcika ich sukces będzie zależeć od obserwowanego i porównywanego z większymi graczami poziomu opóźnienia podczas przesyłania danych.

  1. Działania na rzecz ochrony środowiska

Właściciele centrów danych muszą przestrzegać coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących emisji dwutlenku węgla i poziomu hałasu wewnątrz placówki. Dla utrzymania szybkiego tempa rozwoju oraz wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, muszą nie tylko przestrzegać przepisów krajowych i międzynarodowych, ale również wyznaczać własne standardy. Przykładowym działaniem są takie inicjatywy, jak europejski pakt na rzecz neutralności klimatycznej centrów danych (Climate Neutral Data Centre Pact), podpisany przez operatorów tego typu obiektów i dostawców infrastruktury chmurowej, którzy chcą uzyskać określony w nazwie dokumentu efekt do 2030 r.

3. Propagowanie wiedzy o branży centrów danych

Branża centrów przetwarzania danych musi doskonalić przekaz kierowany do konsumentów i inwestorów oraz objaśniać na czym polega jej działalność, jaki jest wpływ gwałtownego rozwoju infrastruktury cyfrowej na środowisko, a także w jaki sposób tego typu placówki stały się istotnym elementem infrastruktury służącej na co dzień miliardom ludzi.

 
(źr. Vertiv)