Elemencik w Białymstoku skutecznie oparł się Idealan

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Idealan, ISP z Sokółki, do ponad 30 budynków w Białymstoku przy ul. K. Pułaskiego, Św. Jerzego i St. Duboisa znajdujących się w zasobach Spółdzielni Elemencik z Białegostoku – w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Operator próbował zawrzeć umowę ze spółdzielnią od lutego 2017 r. Ta odmówiła, motywując to tym, że na nieruchomościach i w budynkach swoje instalacje telekomunikacyjne posiada już kilku operatorów. Strony nie doszły do porozumienia i w kwietniu 1018 r. ISP skierował sprawę do UKE.

Idealan żądał od UKE wydania decyzji ustalającej warunki dostępu do nieruchomości, polegającego na umożliwieniu doprowadzenia mu przyłączy telekomunikacyjnych aż do punktu styku oraz wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynkach. Planował sieć z użyciem kabli światłowodowych na odcinkach przyłącza oraz kabli koncentrycznych w instalacji telekomunikacyjnych budynków.

UKE ustalił jednak, że w budynkach działa już firma Euronet. Ma instalacje telekomunikacyjne w technologii miedzianej, koncentrycznej i światłowodowej od punktu styku do najwyższej kondygnacji w każdym z budynków, pozwalające na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, które mogą zostać udostępnione Idealan.

Z danych UKE wynika też, że w budynkach ze swymi usługami są obecne takie firmy, jak: Orange, Netia, Vectra czy Bialnet.

Dlatego też zgodnie z projektem decyzji Idealan jest uprawniony do:

  • doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład przyłączy telekomunikacyjnych.

Zakłada się natomiast odmowę zapewnienia dostępu polegającego na umożliwieniu operatorowi wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynkach.